General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları
Research Areas: Political Science

Metrics

Publication

23

Project

7

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals