Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2012 - 2016 Yüksek Lisans

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 2007 - 2011 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  Üniversite öğrencilerinin İngilizce derslerinde kod değiştirmeye ilişkin inançları ile İngilizce dersine ilişkin tutumları arasındaki ilişki

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • A1 Başlangıç Almanca