Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tasavvuf Geleneğinde Sünnete İttiba

Hadis ve Siyer Araştırmaları , vol.4, no.2, pp.73-106, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Rivâyetü’l-Hadîs ve Dîrayetü’l-Hadîs Ekseninde Sahîh-i Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar

Proceedings of the International Workshop Ancient and Rare Manuscripts of the “Sahih al-Bukari” in World Libraries, July 2021, Semerkant, Uzbekistan, 21 July 2021, pp.326-346

Buhara’dan Anadolu’ya İmâmzâde ve Şir’atü’l-İslâm

ORTA ASYA’DAN ANADOLUYA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 03 June 2021, pp.174-227

Hadis ve Tasavvuf Merkezli Ahlâk Anlayışı: Abdulvehhâb eş-Şa’xxrânî Örneğinde

Ahlak ve Değerler Sempozyymu, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 December - 02 February 2017, pp.91-113

Orta Asya İslâm Âlimlerinin Tasavvufî Hadis Yorumculuğuna Katkıları: Tasavvufî ve Hikemî Hadis Yorumculuğunun Öncüsü Hakîm et-Tirmizî

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2017, pp.1191-1116

Memlükler Döneminde Hadis Edebiyatı

Memlükler Döneminde İslami İlimler Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 19 September - 20 December 2019

Ali b. Osman el-Ûşî’xxnin Yaşadığı Dönemde Hadis İlmi

Uluslararası Ali b. Osman el-Uşi Sempozyumu, OŞ, Kyrgyzstan, 10 May 2019 - 11 May 2018, vol.1, pp.459-489

Kırgızistan da Hadis Çalışmalarına Duyulan İhtiyaç

Türk Dünyasında İlmi Araştırmalar Sempozyumu, CELALABAD, Kyrgyzstan, 29 - 31 May 2016, vol.1, pp.205-210

Bedruddîn el-Aynî’nin (762/1360-855/1451) Eserleri, Aynî ve Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

Uluslararası Gaziantepli Bedreddin el-Aynî Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 10 - 11 May 2013, pp.119-160

Kırgızistan’da Hadis Boyunça İzildöölörgö Bolgon Muhtajdık

Kırgızistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı-Oş Devlet Üniversitesi B. M. Murzuibraimov’xxun 75. Yılı Uluslararası Sempozyumu, OŞ, 12 December 2015, vol.4, pp.230-237

Books & Book Chapters

İslâm İrfân Geleneğinde Hadis Yorumu

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2021

Sahîh-i Buhârî’nin Meşhur Şerhleri ve Özellikleri

in: İslâm İlim Geleneğinde İmam Buhârî, Hayatı ve Eserleri, Ömer Faruk Akpınar, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.217-261, 2021

Gökçe, FerhatTasavvufî /İrfânî Yoruma Dair Temel Kavramlar ve İşârî Hadis Yorumlarının Kabul Edilme Şartları

in: İslâmî İlimlerde İşârî Yorum ve Te’vil Geleneği, Hasan Yerkazan, Editor, Sonçağ Akademi Yayınları, Ankara, pp.5-102, 2020

Hadis Usulü

Kırgız-Türk Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, 2019

İslâm’xxda Peygamberlere İman

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2019

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Bildirileri

Türkiye Diyanet Vakfı-Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Bishkek, 2018

Hadis Uuslü (ХАДИС УСУЛУ)

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, 2018

İman Edeb ve Medeniyet Yılına Kırk Hadis

Oş İlahiyat Fakültesi Yayınları, Bishkek, 2017

Din bul İhlâstuûluk Kırk Ayat, Kırk Hadis, Kırk Dua

OŞ İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI, Bishkek, 2016

Kalp Beden Ülkesinin Sultanı

in: Hadislerle İslâm Hadislerin Hadislerle Yorumu, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.55-69, 2014

Metrics

Publication

37

Project

4