Education Information

Education Information

 • 2004 - 2011 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  İslâm irfân geleneğinde hadis yorumu

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Şa`rani ve hadisleri değerlendirmede Mizan yöntemi

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Yl) (Tezli)