Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Production of Tungsten by Pulse Current Reduction of CaWO4

The Minerals Metals and Materials Society Annual Meeting 2016, NASHVILLE, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 26 Şubat 2016, ss.151-158