Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Midhat Paşa’nın İlk Sadâreti ve Yabancı Seyyahların İzlenimleri Bağlamında 1872 Vilayetler Talimatnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.19, no.1, pp.1-20, 2010 (Other Refereed National Journals)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Maârif-i Umûmiyye Nezareti’nde Bürokratik Reform

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, no.22, pp.177-206, 2009 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Posta Bürokrasisi 1908-1914

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.28, no.46, pp.205-230, 2009 (Other Refereed National Journals)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Danıştay

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, vol.5, no.13, pp.79-89, 2008 (Other Refereed National Journals)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Adliye ve Mezahip Nezareti’nde Bürokratik Reform

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.57, no.2, pp.223-251, 2008 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti nde Bürokratik Reform 1908-1914

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, no.48, pp.85-115, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bir Bürokrat ve Seyyah Gözüyle Canik Sancağı

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.17, no.1, pp.75-91, 2008 (Other Refereed National Journals)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nde Bürokratik Reform

Vakıflar Dergisi, vol.31, pp.205-226, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kuzeybatı Anadolu Kentlerinde İki Osmanlı Aydını ve Ahmed Vefik Paşa Raporu

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.16, no.2, pp.95-119, 2007 (Other Refereed National Journals)

Rumeli Taşrası Teftiş Raporu, 1860’larda Osmanlı Maliyesi ve Emeryalist Âdâb

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.16, no.1, pp.101-124, 2007 (Other Refereed National Journals)

Vilayat İdare-i Sıhhiye Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.15, no.1, pp.61-65, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ebniyye Me’murlarının Sûret-i Tertip ve Tayiniyle Vezâif-i Me’muriyetlerine Hâvi Nizamnâme Lahîhasıdır

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.4, pp.79-85, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bir Akdeniz Adasının Serencamı ve 1868 Girit Vilayet Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.3, pp.67-98, 2005 (Other Refereed National Journals)

Minyatür Bir Tanzimat Ülkesi: Lübnan ve 1861 Lübnan Vilayet Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.2, pp.65-91, 2005 (Other Refereed National Journals)

1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ve 1876 İdare-i Umumiye-i Vilayat Talimatnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.1, pp.71-91, 2005 (Other Refereed National Journals)

Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğu’xxnun En Uzun Asrı ve 1864 - Tuna Vilayet Nizamnameleri

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.13, no.3, pp.83-113, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

1861 Hersek İsyanı 1863 Eyalet Teftişleri ve 1864 Vilayet Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.13, no.2, pp.93-123, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Hollanda İngiltere ve Amerika’xxda Modern İtfaiye Teşkilatının Kuruluşu ve (Harik) Yangın Nizamnameleri

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.13, no.1, pp.67-91, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Kenti, Romanov-Osmanlı Belediyeciliği ve 1868 Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.12, no.4, pp.95-116, 2003 (Other Refereed National Journals)

Der-saadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat 30 Aralık 1912

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.12, no.3, pp.85-93, 2003 (Other Refereed National Journals)

Gedik Uygulamasının Kaldırılması 1 Mart 1913

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.12, no.2, pp.75-82, 2003 (Other Refereed National Journals)

Gedikler Nizamnâmesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.12, no.1, pp.74-81, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Dahiliye Nezareti’nde Bürokratik Reform

100. Yılında II. Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.111-119

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Maliye Nezareti’nde Bürokratik Reform

Eski Çağdan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2008, pp.161-173

Books & Book Chapters

Türk İdare Dergisi 1958-1972

in: Türk İdare Dergisinin 90 Yılı 1928-2018, Selim Çapar - Erkan Tural, Editor, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara, pp.93-111, 2019

II. Meşrutiyet Döneminde 1908-1918 Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.154-183, 2016

İlk Türk-İslam Devletlerinde Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.26-51, 2016

Cumhuriyet Döneminde 1923-1960 Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.184-208, 2016

II. Abdülhamid Döneminde (1876-1908) Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.128-153, 2016

Eski Türklerde Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-25, 2016

Osmanlı Taşrasında Fransa Etkisi - 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin Arkasında III. Napolyon mu Vardı?

in: 1864 Vilayet Nizamnamesi, Erkan Tural - Selim Çapar, Editor, TODAİE, Ankara, pp.69-96, 2015

Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa’da Devlet Sistemi

IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009