Publications & Works

Articles Published in Other Journals

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Maârif-i Umûmiyye Nezareti’nde Bürokratik Reform

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, no.22, pp.177-206, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Posta Bürokrasisi 1908-1914

Tarih Araştırmaları Dergisi, vol.28, no.46, pp.205-230, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Danıştay

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, vol.5, no.13, pp.79-89, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Adliye ve Mezahip Nezareti’nde Bürokratik Reform

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.57, no.2, pp.223-251, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Orman ve Maadin ve Ziraat Nezareti nde Bürokratik Reform 1908-1914

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, no.48, pp.85-115, 2008 (ESCI) Sustainable Development

Bir Bürokrat ve Seyyah Gözüyle Canik Sancağı

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.17, no.1, pp.75-91, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nde Bürokratik Reform

Vakıflar Dergisi, vol.31, pp.205-226, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kuzeybatı Anadolu Kentlerinde İki Osmanlı Aydını ve Ahmed Vefik Paşa Raporu

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.16, no.2, pp.95-119, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Rumeli Taşrası Teftiş Raporu, 1860’larda Osmanlı Maliyesi ve Emeryalist Âdâb

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.16, no.1, pp.101-124, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Vilayat İdare-i Sıhhiye Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.15, no.1, pp.61-65, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Akdeniz Adasının Serencamı ve 1868 Girit Vilayet Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.3, pp.67-98, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Minyatür Bir Tanzimat Ülkesi: Lübnan ve 1861 Lübnan Vilayet Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.2, pp.65-91, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ve 1876 İdare-i Umumiye-i Vilayat Talimatnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.1, pp.71-91, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğu’xxnun En Uzun Asrı ve 1864 - Tuna Vilayet Nizamnameleri

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.13, no.3, pp.83-113, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

1861 Hersek İsyanı 1863 Eyalet Teftişleri ve 1864 Vilayet Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.13, no.2, pp.93-123, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Kenti, Romanov-Osmanlı Belediyeciliği ve 1868 Nizamnamesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.12, no.4, pp.95-116, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Der-saadet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat 30 Aralık 1912

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.12, no.3, pp.85-93, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Gedik Uygulamasının Kaldırılması 1 Mart 1913

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.12, no.2, pp.75-82, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Gedikler Nizamnâmesi

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.12, no.1, pp.74-81, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Istanbul and the CUP – Observations on the Idea of Municipality during the Second Constitutional Period”

A Workshop on Ottoman Municipalities: Governing the Late Ottoman Cities, İstanbul, Turkey, 06 November 2015

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Dahiliye Nezareti’nde Bürokratik Reform

100. Yılında II. Meşrutiyet Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.111-119

II. Meşrutiyet Dönemi’nde Maliye Nezareti’nde Bürokratik Reform

Eski Çağdan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2008, pp.161-173

Books & Book Chapters

Türk İdare Dergisi 1958-1972

in: Türk İdare Dergisinin 90 Yılı 1928-2018, Selim Çapar - Erkan Tural, Editor, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara, pp.93-111, 2019

II. Meşrutiyet Döneminde 1908-1918 Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.154-183, 2016

İlk Türk-İslam Devletlerinde Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.26-51, 2016

Cumhuriyet Döneminde 1923-1960 Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.184-208, 2016

II. Abdülhamid Döneminde (1876-1908) Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.128-153, 2016

Eski Türklerde Yönetim Yapısı

in: Türk İdare Tarihi, Erkan Tural, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-25, 2016

Osmanlı Taşrasında Fransa Etkisi - 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin Arkasında III. Napolyon mu Vardı?

in: 1864 Vilayet Nizamnamesi, Erkan Tural - Selim Çapar, Editor, TODAİE, Ankara, pp.69-96, 2015

Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa’da Devlet Sistemi

IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2009