General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih, Yakınçağ Tarihi
Research Areas: History

Metrics

Publication

38

Project

1

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Öğretmenliği’nde başladığı yükseköğretim

hayatına, aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde sürdürdüğü

yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla devam etti. 2000 yılında kabul edilen “1329

(1913) İdare-i Umumiye-i Vilayat Kanun-u Muvakkati” isimli yüksek lisans çalışması aynı

yıl Tarih ve Toplum dergisinin düzenlediği yarışmada “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü.

Son dönem Osmanlı devlet teşkilatı üzerine yaptığı incelemeler; doktora, doçentlik

ve profesörlük çalışmalarıyla genişlemiştir. Prof. Dr. Tural, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesidir.