Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2003 - Continues Professor

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü

Courses

 • Postgraduate Adalet ve Kolluk Yönetimi Tarihi

 • Doctorate İdare Teşkilatı Tarihi

 • Undergraduate Türk Hukuk Tarihi

 • Doctorate Sultan Abdülhamid Döneminde İdari, Mali ve Sosyal Yapı 1876-1908

 • Postgraduate Türk Yönetim Tarihi I

 • Postgraduate Tanzimat’tan 1980’lere Osmanlı-Cumhuriyet Bürokrasisi

 • Undergraduate Tarih Semineri

 • Postgraduate Türk Yönetim Tarihi II

 • Postgraduate Türk Yönetim Tarihi III

 • Postgraduate Eğitim Yönetimi Tarihi

 • Undergraduate Osmanlı Modernleşmesi I