Doç.Dr.

ENGİN SAYGIN


Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Eğitim Bilgileri

2004 - 2007

2004 - 2007

Doktora

Brunel University, Graduate School, İngiltere

2002 - 2003

2002 - 2003

Yüksek Lisans

University Of Essex, Graduate School, İngiltere

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Improving Compliance with International Human Rights Law Through Non-Judicial National Human Rights Institutions: An Ombudsman For Turkey?

Brunel University, Graduate School

2003

2003

Yüksek Lisans

The European Convention on Human Rights and Terrorism, with a particular focus on the rights of detainees under Article 5 and Turkish experience

University Of Essex, Graduate School

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Bölüm Başkan Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Erasmus Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2009 - 2014

2009 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Dekan Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Administrative Adjudication

Lisans

Lisans

ADMİNİSTRATİVE LAW

Lisans

Lisans

Fundemantal Concepts of Turkish Administrative Law

Doktora

Doktora

İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi

Lisans

Lisans

Introduction to Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bağımsız İdari Otiriteler ve İdari Yaptırımları

Lisans

Lisans

Constitutional Law

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Administrative Structure in Turkey

Doktora

Doktora

Avrupa Birliği İdare Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Güncel Gelişmeler Işığında Yükseköğretim Kamu Görevlilerinin Disiplin Suç ve CezalarınınDeğerlendirilmesi

SAYGIN E.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.79-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ölçülülük İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare Hukuku Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

SAYGIN E.

Ankara Barosu Dergisi, cilt.2, ss.59-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

HAKLI BEKLENTİLERİN KORUNMASIİLKESİNE YÖNELİK TÜRK VE İNGİLİZ İDARE HUKUKU YAKLAŞIMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

SAYGIN E.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.126, ss.211-234, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

İDARİ YARGIDA İSTİNAF MAHKEMESİ TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

SAYGIN E.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, cilt.69, ss.635-648, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Improving Human Rights through Non-judicial National Institutions: The Effectiveness of the Ombudsman Institution in Turkey

SAYGIN E.

European Public Law, cilt.15, sa.3, ss.403-428, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

OMBUDSMANI BEKLERKEN: ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU İPTALİNE DAİR GEREKÇELİ KARARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

SAYGIN E.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.1045-1072, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Danıştayın Yargılama Dışı Görevleri

SAYGIN E.

“150. YILINDA ŞÛRÂ-YI DEVLETTEN DANIŞTAYA”ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2018

2016

2016

Adli Rejim İdari Rejim ve İdari Rejimde Uyuşmazlık Mahkemesinin Yeri

SAYGIN E.

ULUSAL UYUŞMAZLIK YARGISI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 12 Mayıs 2016, ss.91-107

2012

2012

İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı

SAYGIN E.

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2012, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Ocak 2012, ss.59-68

2011

2011

Turkey’s Ombudsman: A Real Ombudsman?

SAYGIN E.

EGPA Annual Conference 2011 Bucharest, 7 - 10 Eylül 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Constitutional Law in a nutshell

Saygın E.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2020

2019

2019

Introduction to Law in a nutshell

Saygın E.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2019

2016

2016

İMAR HUKUKUNA GİRİŞ

SAYGIN E.

İMAR MEVZUATI, ÇAĞLAYAN RAMAZAN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, ss.1-20, 2016

2016

2016

YAPI KAVRAMI VE YAPILARIN RUHSATLANDIRILMASI

SAYGIN E.

İMAR MEVZUATI, ÇAĞYALAN RAMAZAN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, ss.1-22, 2016

2016

2016

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNUN  MEDYA OKURYAZARLIĞI ALANINDAKİ ROLÜ

SAYGIN E.

Medya Okuryazarlığı, Elif Küçük Durur, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.221-242, 2016

2016

2016

KAMULAŞTIRMA VE USULÜ

SAYGIN E.

İMAR MEVZUATI, ÇAĞLAYAN RAMAZAN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, ss.1-16, 2016

2016

2016

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

SAYGIN E.

İMAR MEVZUATI, ÇAĞLAYAN RAMAZAN, Editör, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, ss.1-21, 2016

2015

2015

İdarenin Sorumluluğu

SAYGIN E.

İdare Hukuku, TEMİZ, ÖZGÜR, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-15, 2015

2015

2015

İdarenin Denetimi: Yargısal Denetim

SAYGIN E.

İdare Hukuku, TEMİZ, Özgür, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-20, 2015

2015

2015

İdarenin Sorumluluğu: Yargı Dışı Denetim Yolları

SAYGIN E.

İdare Hukuku, TEMİZ, Özgür, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-13, 2015