Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2019 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

 • 2012 - 2017 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  Çocuk evleri sitesinde 6-12 yaş arası çocuklar ile çalışan bakım elemanlarının karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel bir çalışma

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri