Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
İslami İlimler Fakültesi
Bölüm
Temel islam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Kur'An-ı Kerim Okuma ve Kıraat ilmi

İletişim