General Information

Institutional Information: Islami Ilimler Fakültesi, Temel Islam Bilimleri, Kur'an-I Kerim Okuma Ve Kıraat Ilmi