Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Compressive Sensing of Sparse Signals and MRI Images

ISEAIA – Third International Symposium on Engineering, Artificial Intellegence & Applications, 4 - 06 Kasım 2015, ss.23