Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

e-Health Literacy Levels of University Students in Turkey and Affecting Factors

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.3, pp.2149-2159, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik İzolasyon Önlemleri

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.384-393, 2020 (Other Refereed National Journals)

Knowledge Levels of Nurses About Oxygen Therapy in Turkey

International Journal of Health Services Research and Policy, vol.5, no.1, pp.1-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reliability and Validity of the Turkish Version of Patient and Observer Scar Assessment Scale in Patients with Burnso

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.11, no.4, pp.179-183, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

The Effects of Three Different Cold Therapy Methods After Arthroscopic Knee Surgery

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.10, no.1, pp.29-42, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ile Obezite ve Kronik Hastalıklara İlişkin Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi, vol.1, no.1, pp.38-46, 2013 (Other Refereed National Journals)

Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, vol.18, no.1, pp.73-82, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına İlişkin Becerileri

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, vol.16, no.2, pp.1-13, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞİRELİKTE SIK KARŞILAŞILAN İLAÇ UYGULAMA HATALARI, NEDENLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

I. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI FİNANSMANI KONGRESİ, 22 - 26 November 2017

Knowledge Levels About Nursing Students’s Risks and Signs Identification of Children’s Abuse and Neglect

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Knowledge levels about nursing students’ risks and signs identification of childern’s abuse and neglect

international meeting on education and research in health sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

A new method in forensic nursing education: Simülation

international meeting on education and research in health sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017

Yanık Hastalarında Skar Değerlendirmesi ve Etkileyen Faktörler

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2017

Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin İş Doyumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler

Uluslararası Katılımlı 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25 - 27 May 2017

Forensic Psychiatric Nurses’ Role, Responsibility and Work Areas

15 ème Congrès de l’ARSPG La psychiatrie dans tous ses états, 29 - 31 March 2017

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Adli Hemşireliğe İlişkin Görüşleri

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 November 2016

Stomalı, Sondalı ve Kateterli Hasta Bakımı

Evde Sağlık Eğitici Eğitimi. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Başkan Yardımcılığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Turkey, 4 - 08 April 2016

Kalıcı Kolostomisi Olan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Yükünün İncelenmesi

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014, pp.176

Books & Book Chapters