Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

e-Health Literacy Levels of University Students in Turkey and Affecting Factors

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.3, ss.2149-2159, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik İzolasyon Önlemleri

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.384-393, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge Levels of Nurses About Oxygen Therapy in Turkey

International Journal of Health Services Research and Policy, cilt.5, sa.1, ss.1-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reliability and Validity of the Turkish Version of Patient and Observer Scar Assessment Scale in Patients with Burnso

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.11, sa.4, ss.179-183, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Effects of Three Different Cold Therapy Methods After Arthroscopic Knee Surgery

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.29-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ile Obezite ve Kronik Hastalıklara İlişkin Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.38-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.73-82, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına İlişkin Becerileri

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.1-13, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEMŞİRELİKTE SIK KARŞILAŞILAN İLAÇ UYGULAMA HATALARI, NEDENLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER

I. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI FİNANSMANI KONGRESİ, 22 - 26 Kasım 2017

Knowledge Levels About Nursing Students’s Risks and Signs Identification of Children’s Abuse and Neglect

International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Knowledge levels about nursing students’ risks and signs identification of childern’s abuse and neglect

international meeting on education and research in health sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

A new method in forensic nursing education: Simülation

international meeting on education and research in health sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017

Yanık Hastalarında Skar Değerlendirmesi ve Etkileyen Faktörler

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Hemşirelerin Profesyonel Değerlerinin İş Doyumuna Etkisi ve İlişkili Faktörler

Uluslararası Katılımlı 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25 - 27 Mayıs 2017

Forensic Psychiatric Nurses’ Role, Responsibility and Work Areas

15 ème Congrès de l’ARSPG La psychiatrie dans tous ses états, 29 - 31 Mart 2017

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Adli Hemşireliğe İlişkin Görüşleri

Uluslararası II. Adli Hemşirelik Kongresi ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, 3 - 04 Kasım 2016

Stomalı, Sondalı ve Kateterli Hasta Bakımı

Evde Sağlık Eğitici Eğitimi. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Başkan Yardımcılığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2016

Kalıcı Kolostomisi Olan Hastaların Primer Bakım Vericilerinde Bakım Yükünün İncelenmesi

3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014, ss.176

Kitap & Kitap Bölümleri