Res. Asst. ESRA BAŞKAYA


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği


Research Areas: Gynecology and Obstetrics Nursing

Metrics

Publication

33

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Dissertations

2016

2016

Postgraduate

Jinekolojik onkoloji hastalarının ve bakım veren ebe / hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım algılarının değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Sağlık Bilimlerinde Uygulamalı Fonksiyonel Pelvik Taban Anatomi Hibrid Eğitimi-I, Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNERG)

Health&Medicine

Lokman Hekim Üniversitesi

2021

2021

Sağlık Bilimlerinde Uygulamalı Fonksiyonel Pelvik Taban Anatomi Hibrid Eğitimi-I, Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNERG)

Health&Medicine

Lokman Hekim Üniversitesi

2021

2021

Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu I: Jinekolojik Sorunlar,

Health&Medicine

Lokman Hekim Üniversitesi

2021

2021

Randomize Kontrollü Deneyler Kursu,

Health&Medicine

Lokman Hekim Üniversitesi

2020

2020

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yurt Dışı Araştırma Projesi, Ziyaretçi Araştırmacı, University of Eastern Finland,

Health&Medicine

University of Eastern Fİnland

2019

2019

Değişen Dünyada Yenilikçi Doğum Yaklaşımları ve Herkes için Sağlıkta Hemşireler için Bir Ses-ICN 2019 Teması Sempozumu,

Health&Medicine

Atılım Üniversitesi

2019

2019

I. Uluslararası ve II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi,

Health&Medicine

gülhane eğitim ve araştırma hastanesi

2017

2017

Cinselliği Konuşabilmek

Health&Medicine

Hacettepe Üniversitesi

2015

2015

H.2. Meme Cerrahisi Sonrası Lenfödem Yönetimi Eğitim Programı

Health&Medicine

Hacettepe Üniversitesi

2015

2015

H.3. XI. Onkoloji Hemşireliği Temel Kanser Eğitimi

Health&Medicine

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2014

2014

H.1. Foundational Course in Palliative Care for Nurses Oncology Nursing Society

Health&Medicine

Hacettepe Üniversitesi

Research Areas

Gynecology and Obstetrics Nursing

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2013 - 2017

2013 - 2017

Research Assistant

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Over Kanserinde Levine Koruma Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.206 Sustainable Development

2019

2019

Metastatik Over Kanseri Tanısı Alan Hastada Tedavi Sürecine Uyumun Roy Adaptasyon Modeline Göre Incelenmesi: Bir Olgu Sunumu

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara,, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.727 Sustainable Development

2018

2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki İmaj Algısı

Bükecik E.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.242

2018

2018

Sağlık Açısından Mülteci Kadın Olmak

Bükecik E.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.304 Sustainable Development

2018

2018

Sağlık Açısından Mülteci Kadın Olmak.

Yılmaz E., Alan T., Boztepe M., ABAY H., BÜKECİK E., KAPLAN S.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi., Turkey, 04 April 2018 Sustainable Development

2018

2018

Yaşama Sağlıklı Bir Başlangıç: Prekonsepsiyonel ve Prenatal Dönemde Beslenme

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.478

2018

2018

Gençlerde Toplumsal Cinsiyet Temelli Flört Şiddeti

Bükecik E.

. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.242

2018

2018

Laktasyon Döneminde Maternal Sigara Kullanımının Yenidoğan Sağlığına Etkisi

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.478

2018

2018

Göçün Kadın Üreme Sağlığına Etkileri

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.479

2018

2018

Clınıcal Practıce Of Women's Health Nursıng Lesson In Turkey Of Analysıs: An Example Of Unıversıty

Bükecik E.

5th International conference Quality and its Perspectives with the subtitle Multidisciplinary Approach to Patient Care, Pardubice, Czech Republic, 08 April 2018

2018

2018

Türkiye’de 2000-2018 Yılları Arasında Boşanma Nedenlerine Yönelik Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme

Bükecik E.

International Conference On Contemporary Women's Studies, İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.28

2017

2017

Moral Distress in Perinatal Nurses

BÜKECİK E., KOÇ G.

Sigma Theta Teu International Honor Society of Nursing, 44th BIENNIAL CONVENTION, Indiana, United States Of America, 28 October - 01 November 2017

2017

2017

Increasing the social gender awereness at universities: The student dimension

EVRENOL ÖÇAL S., ŞİMŞEK ÇETİNKAYA Ş., TEMEL S., AKIN R., BÜKECİK E., ATASEVER İ., et al.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017

2017

2017

Doğum Sonu Dönemde Eş Desteğinin Yenidoğan Sağlığına Etkisi

AKBAY A. S., UZUNKAYA P., BÜKECİK E., TAŞÇI DURAN E.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.808

2017

2017

Postpartum Kanamanın Önlenmesinde Bir Yaklaşım: Doğumun Üçüncü Evresinin Aktif Yönetimi

BÜKECİK E., UZUNKAYA P., AKBAY A. S., KAPLAN S.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.756

2017

2017

Savaş ve Çatışma Ortamlarında Kadın Sağlığı: Suriye Örneği

UZUNKAYA P., AKBAY A. S., BÜKECİK E., KOÇ G.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.252 Sustainable Development

2017

2017

Perinatal Palyatif Bakım ve Hemşirenin Rolü

BÜKECİK E., KOÇ G., YÜCEL Ç.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.349

2017

2017

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

BÜKECİK E., ÖZKAN B.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.212-213 Sustainable Development

2018

2018

Kadına Yönelik Şiddet: Sağlık Personelinin Karşılaştığı Etik Sorunlar,

BÜKECİK E., TERZİOĞLU F.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 April 2018 - 22 April 2017, pp.210-211

2016

2016

An Analysis of Gynecologic Oncology Patients and Nurses Perception of Individualized Care

TERZİOĞLU F., BÜKECİK E.

The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics,Gynecology Infertility (COGI), Amsterdam, Netherlands, 9 - 13 November 2016, pp.116

2013

2013

Öğretim Elemanlarının Duygusal Tacize İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri

Bükecik E.

). 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi-Bildiri Kitabı, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.58

Books & Book Chapters

2020

2020

Gebelik Yogası ve Güncel Yaklaşımlar

Bükecik E.

in: Hemşirelik Bakım Sürecinde Güncel Yaklaşımlar., Nihan Duru,Sema Üstündağ,Gamze Ünver, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.22-38, 2020

Tasks In Event Organizations

Haziran 2019

Haziran 2019

Mezuniyet Töreni Kutlama Programı

Scientific Congress

Bükecik E.
Ankara, Turkey

Mart 2019

Mart 2019

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hayata Değer Katanlar Programı

Scientific Congress

Bükecik E.
Ankara, Turkey

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Dünya Hemşireler Günü Kutlama Programı

Scientific Congress

Bükecik E.
Ankara, Turkey