Res. Asst.

ESRA BÜKECİK


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Dissertations

2016

2016

Postgraduate

Jinekolojik onkoloji hastalarının ve bakım veren ebe / hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım algılarının değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Cinselliği Konuşabilmek

Health&Medicine

Hacettepe Üniversitesi

2015

2015

H.2. Meme Cerrahisi Sonrası Lenfödem Yönetimi Eğitim Programı

Health&Medicine

Hacettepe Üniversitesi

2015

2015

H.3. XI. Onkoloji Hemşireliği Temel Kanser Eğitimi

Health&Medicine

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2014

2014

H.1. Foundational Course in Palliative Care for Nurses Oncology Nursing Society

Health&Medicine

Hacettepe Üniversitesi

Research Areas

Gynecology and Obstetrics Nursing

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2013 - 2017

2013 - 2017

Research Assistant

Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2020

2020

Individualized Care: Perceptions of Gynecologic Oncology Patients and Nurses

Bükecik E.

Journal Of Cancer Education, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Mülteci Kadınlar ve Üreme Sağlığı: Sağlık Hizmetlerine Ulaşmalarını Etkileyen Faktörler, Engeller ve Çözüm Öneriler

Bükecik E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.460-464, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2018

2018

). Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi

Bükecik E.

. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , vol.3, no.2, pp.33-37, 2018 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2018

2018

Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Bağlamında Kadınlarda Boşanmanın Nedenleri (2000-2018): Sistematik Derleme

Bükecik E.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi , vol.3, no.2, pp.792-804, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Akademisyenlerin Mobbing Durumlarının İncelenmesi

KAÇAN SOFTA H., BÜKECİK E. , ÇOLAK A., GÖÇER D.

EGE ÜNİVERSİTESİHEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.1, pp.34-47, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Over Kanserinde Levine Koruma Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.206 Sustainable Development

2019

2019

Metastatik Over Kanseri Tanısı Alan Hastada Tedavi Sürecine Uyumun Roy Adaptasyon Modeline Göre Incelenmesi: Bir Olgu Sunumu

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara,, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.727 Sustainable Development

2018

2018

Sağlık Açısından Mülteci Kadın Olmak

Bükecik E.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.304 Sustainable Development

2018

2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki İmaj Algısı

Bükecik E.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.242

2018

2018

Laktasyon Döneminde Maternal Sigara Kullanımının Yenidoğan Sağlığına Etkisi

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.478

2018

2018

Gençlerde Toplumsal Cinsiyet Temelli Flört Şiddeti

Bükecik E.

. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.242

2018

2018

Yaşama Sağlıklı Bir Başlangıç: Prekonsepsiyonel ve Prenatal Dönemde Beslenme

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.478

2018

2018

Göçün Kadın Üreme Sağlığına Etkileri

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.479

2018

2018

Clınıcal Practıce Of Women's Health Nursıng Lesson In Turkey Of Analysıs: An Example Of Unıversıty

Bükecik E.

5th International conference Quality and its Perspectives with the subtitle Multidisciplinary Approach to Patient Care, Pardubice, Czech Republic, 08 April 2018

2018

2018

Türkiye’de 2000-2018 Yılları Arasında Boşanma Nedenlerine Yönelik Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme

Bükecik E.

International Conference On Contemporary Women's Studies, İstanbul, Turkey, 8 - 09 March 2018, pp.28

2017

2017

Moral Distress in Perinatal Nurses

BÜKECİK E. , KOÇ G.

Sigma Theta Teu International Honor Society of Nursing, 44th BIENNIAL CONVENTION, Indiana, United States Of America, 28 October - 01 November 2017

2017

2017

Increasing the social gender awereness at universities: The student dimension

EVRENOL ÖÇAL S., ŞİMŞEK ÇETİNKAYA Ş., TEMEL S., AKIN R., BÜKECİK E. , ATASEVER İ., et al.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017

2017

2017

Doğum Sonu Dönemde Eş Desteğinin Yenidoğan Sağlığına Etkisi

AKBAY A. S. , UZUNKAYA P., BÜKECİK E. , TAŞÇI DURAN E.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.808

2017

2017

Postpartum Kanamanın Önlenmesinde Bir Yaklaşım: Doğumun Üçüncü Evresinin Aktif Yönetimi

BÜKECİK E. , UZUNKAYA P., AKBAY A. S. , KAPLAN S.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.756

2017

2017

Savaş ve Çatışma Ortamlarında Kadın Sağlığı: Suriye Örneği

UZUNKAYA P., AKBAY A. S. , BÜKECİK E. , KOÇ G.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.252 Sustainable Development

2017

2017

Perinatal Palyatif Bakım ve Hemşirenin Rolü

BÜKECİK E. , KOÇ G., YÜCEL Ç.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.349

2017

2017

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

BÜKECİK E. , ÖZKAN B.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 April 2017, pp.212-213 Sustainable Development

2018

2018

Kadına Yönelik Şiddet: Sağlık Personelinin Karşılaştığı Etik Sorunlar,

BÜKECİK E. , TERZİOĞLU F.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 April 2018 - 22 April 2017, pp.210-211

2016

2016

An Analysis of Gynecologic Oncology Patients and Nurses Perception of Individualized Care

TERZİOĞLU F., BÜKECİK E.

The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics,Gynecology Infertility (COGI), Amsterdam, Netherlands, 9 - 13 November 2016, pp.116

2013

2013

Öğretim Elemanlarının Duygusal Tacize İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri

Bükecik E.

). 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi-Bildiri Kitabı, Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013, pp.58

Books & Book Chapters

2020

2020

Gebelik Yogası ve Güncel Yaklaşımlar

Bükecik E.

in: Hemşirelik Bakım Sürecinde Güncel Yaklaşımlar., Nihan Duru,Sema Üstündağ,Gamze Ünver, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.22-38, 2020

Tasks In Event Organizations

Haziran 2019

Haziran 2019

Mezuniyet Töreni Kutlama Programı

Scientific Congress

Bükecik E.
Ankara, Turkey

Mart 2019

Mart 2019

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hayata Değer Katanlar Programı

Scientific Congress

Bükecik E.
Ankara, Turkey

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Dünya Hemşireler Günü Kutlama Programı

Scientific Congress

Bükecik E.
Ankara, Turkey