Arş.Gör.

ESRA BÜKECİK


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Jinekolojik onkoloji hastalarının ve bakım veren ebe / hemşirelerin bireyselleştirilmiş bakım algılarının değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Cinselliği Konuşabilmek

Sağlık ve Tıp

Hacettepe Üniversitesi

2015

2015

H.2. Meme Cerrahisi Sonrası Lenfödem Yönetimi Eğitim Programı

Sağlık ve Tıp

Hacettepe Üniversitesi

2015

2015

H.3. XI. Onkoloji Hemşireliği Temel Kanser Eğitimi

Sağlık ve Tıp

Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2014

2014

H.1. Foundational Course in Palliative Care for Nurses Oncology Nursing Society

Sağlık ve Tıp

Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2013 - 2017

2013 - 2017

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Individualized Care: Perceptions of Gynecologic Oncology Patients and Nurses

Bükecik E.

Journal Of Cancer Education, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Clinical Practice of Women’s Health Nursing Lesson in Turkey of Analysis: An Example of University

KAPLAN S. , ŞAHİN S. , ARIÖZ DÜZGÜN A. , ABAY H. , BÜKECİK E. , BAY KARABULUT A.

International Journal of Nursing Education, cilt.12, sa.2, ss.147-151, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Mülteci Kadınlar ve Üreme Sağlığı: Sağlık Hizmetlerine Ulaşmalarını Etkileyen Faktörler, Engeller ve Çözüm Öneriler

Bükecik E.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.460-464, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

). Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi

Bükecik E.

. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , cilt.3, sa.2, ss.33-37, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Bağlamında Kadınlarda Boşanmanın Nedenleri (2000-2018): Sistematik Derleme

Bükecik E.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi , cilt.3, sa.2, ss.792-804, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Akademisyenlerin Mobbing Durumlarının İncelenmesi

KAÇAN SOFTA H., BÜKECİK E. , ÇOLAK A., GÖÇER D.

EGE ÜNİVERSİTESİHEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, sa.1, ss.34-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Over Kanserinde Levine Koruma Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.206

2019

2019

Metastatik Over Kanseri Tanısı Alan Hastada Tedavi Sürecine Uyumun Roy Adaptasyon Modeline Göre Incelenmesi: Bir Olgu Sunumu

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara,, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.727

2018

2018

Sağlık Açısından Mülteci Kadın Olmak

Bükecik E.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018, ss.304

2018

2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki İmaj Algısı

Bükecik E.

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018, ss.242

2018

2018

Laktasyon Döneminde Maternal Sigara Kullanımının Yenidoğan Sağlığına Etkisi

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.478

2018

2018

Gençlerde Toplumsal Cinsiyet Temelli Flört Şiddeti

Bükecik E.

. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.242

2018

2018

Yaşama Sağlıklı Bir Başlangıç: Prekonsepsiyonel ve Prenatal Dönemde Beslenme

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.478

2018

2018

Göçün Kadın Üreme Sağlığına Etkileri

Bükecik E.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.479

2018

2018

Clınıcal Practıce Of Women's Health Nursıng Lesson In Turkey Of Analysıs: An Example Of Unıversıty

Bükecik E.

5th International conference Quality and its Perspectives with the subtitle Multidisciplinary Approach to Patient Care, Pardubice, Çek Cumhuriyeti, 08 Nisan 2018

2018

2018

Türkiye’de 2000-2018 Yılları Arasında Boşanma Nedenlerine Yönelik Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme

Bükecik E.

International Conference On Contemporary Women's Studies, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mart 2018, ss.28

2017

2017

Moral Distress in Perinatal Nurses

BÜKECİK E. , KOÇ G.

Sigma Theta Teu International Honor Society of Nursing, 44th BIENNIAL CONVENTION, Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Ekim - 01 Kasım 2017

2017

2017

Increasing the social gender awereness at universities: The student dimension

EVRENOL ÖÇAL S., ŞİMŞEK ÇETİNKAYA Ş., TEMEL S., AKIN R., BÜKECİK E. , ATASEVER İ., et al.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2017

2017

2017

Doğum Sonu Dönemde Eş Desteğinin Yenidoğan Sağlığına Etkisi

AKBAY A. S. , UZUNKAYA P., BÜKECİK E. , TAŞÇI DURAN E.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.808

2017

2017

Postpartum Kanamanın Önlenmesinde Bir Yaklaşım: Doğumun Üçüncü Evresinin Aktif Yönetimi

BÜKECİK E. , UZUNKAYA P., AKBAY A. S. , KAPLAN S.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.756

2017

2017

Savaş ve Çatışma Ortamlarında Kadın Sağlığı: Suriye Örneği

UZUNKAYA P., AKBAY A. S. , BÜKECİK E. , KOÇ G.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.252

2017

2017

Perinatal Palyatif Bakım ve Hemşirenin Rolü

BÜKECİK E. , KOÇ G., YÜCEL Ç.

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.349

2017

2017

Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

BÜKECİK E. , ÖZKAN B.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.212-213

2018

2018

Kadına Yönelik Şiddet: Sağlık Personelinin Karşılaştığı Etik Sorunlar,

BÜKECİK E. , TERZİOĞLU F.

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 Nisan 2018 - 22 Nisan 2017, ss.210-211

2016

2016

An Analysis of Gynecologic Oncology Patients and Nurses Perception of Individualized Care

TERZİOĞLU F., BÜKECİK E.

The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics,Gynecology Infertility (COGI), Amsterdam, Hollanda, 9 - 13 Kasım 2016, ss.116

2013

2013

Öğretim Elemanlarının Duygusal Tacize İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri

Bükecik E.

). 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi-Bildiri Kitabı, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013, ss.58

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Gebelik Yogası ve Güncel Yaklaşımlar

Bükecik E.

Hemşirelik Bakım Sürecinde Güncel Yaklaşımlar., Nihan Duru,Sema Üstündağ,Gamze Ünver, Editör, Akademisyen Kitabevi, Adana, ss.22-38, 2020

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2019

Haziran 2019

Mezuniyet Töreni Kutlama Programı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bükecik E.
Ankara, Türkiye

Mart 2019

Mart 2019

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hayata Değer Katanlar Programı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bükecik E.
Ankara, Türkiye

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Dünya Hemşireler Günü Kutlama Programı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bükecik E.
Ankara, Türkiye