Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Travma Hastalarında Ketamin Kullanımı

Ankara Medical Journal, cilt.19, sa.4, ss.776-783, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Young Ischmeic Stroke

5th International Emergency Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC, 28 Kasım - 01 Aralık 2019

FACIAL PARALYSIS WHICH APPEARS ONLY BY DYSMOTILITY IN THE LOWER LIP

5th International Emergency Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC81, 28 Kasım - 01 Aralık 2019

A rare cause of abdominal pain in the emergency department.

5 TH INTERNATİONAL EMERGENCY AND FAMİLY MEDİCİNE CONGRESS, 28 Kasım - 01 Aralık 2019

TETANOZ OLGUSU

15. TÜRKİYAE ACİL TIP KONGRESİ, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2019

SUBDURAL HEMATOMA RARE FORM INTERHEMISPHERIC SUBDURAL HEMATOMA

5th International Emergency Family Medicine Congress, Concorde Luxury Resort, TRNC, 28 Kasım - 01 Aralık 2019

Ev Yapımı Damıtım sonrası Metanol Zehirlenmesi

TATD Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2018

An Unexpected Reason for Spontaneous Pneumothorax

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 Kasım 2018

Word Salad: Wernicke Aphasia Caused by Left Transvers Sinus Thrombosis.

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 Kasım 2018

allergic contact dermatıtıs due to a common topıcal agent

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 Kasım 2018

A Rare Cause Of Neck Swelling: Spontaneous Thyroid Hematoma Due To Clopidogrel Therapy

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 Kasım 2018

Counis Syndrome After Diclofenac Sodium

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 Kasım 2018

Spontaneous Tongue Hematoma in The Patient Who Is Receiving Combined Anticoagulant And Antithrombocyte Treatment

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 Kasım 2018

Shoulder Dislocation and Fracture After Electric Shock

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress, 8 - 11 Kasım 2018

An Usual Foreign Body Ingestion at Dentistry

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress., 8 - 11 Kasım 2018

Appendix Epiploica: A Case Report

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine and 14th Turkish Emergency Medicine Congress. 8-11 November 2018, Antalya, Turkey, 8 - 11 Kasım 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Simülasyonun Acil Servis Eğitiminde kullanımı

Acil Tıpta Pratik Öğretim, Ayhan ÖZHASENEKLER, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.177-186, 2018

Etkili klinik acil servis eğitimi için stratejiler

Acil Tıpta Pratik Öğretim, Ayhan Özhasenekler, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.339-352, 2018