Arş.Gör.

CANSU KORKMAZ


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve icra iflas Hukuku

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

İş Yargılamasında Kanun Yolları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Sonucunda Verdiği Kararların Medenî Usûl Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Korkmaz C.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.215-276, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

İş Yargılamasında Maddî Hatanın Düzeltilmesi Adı Altında Karar Düzeltme Yolunun Uygulanması

Korkmaz C. , Özbek M. S.

Türkiye Noterler Birliği Dergisi, sa.2, ss.125-197, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kişisel Unsurlar İçeren Markanın Haczi

Korkmaz C.

Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.425-452

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi

Korkmaz C.

New Media and Law: A Comparative Study. (Yeni Medya ve Hukuk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma), Seldağ GÜNEŞ PESCHKE,Lutz PESCHKE, Editör, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, ss.133-158, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - 2020

2016 - 2020

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Ödüller

Mart 2016

Mart 2016

Yılın En Başarılı Araştırma Görevlisi Ödülü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk FakültesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

AYBÜ Hukuk Fakültesi, Çapraz Çalıştaylar

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2019

2019

Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu, İ. D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Panelist

Ankara-Türkiye

2016

2016

Türk Özel Hukuku ve Yargılamasındaki Güncel Problemler Sempozyumu, Afyonkarahisar

Panelist

Afyonkarahisar-Türkiye

Burslar

2020 - 2020

2020 - 2020

BİDEP 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK

2015 - 2015

2015 - 2015

Almanca Yoğunlaştırılmış Dil Kursu Bursu

Özel Kurum ve Organizasyonlar