Prof. CAFER EMİNOĞLU


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Ticaret Hukuku


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

59

Project

14
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

GÖRÜŞME SAATLERİ
Announcement
2/19/2020

Çarşamba: 14.00-15.00

Perşembe: 12.30-13.30 


Education Information

2007 - 2010

2007 - 2010

Doctorate

Universitaet Wien, Ticaret Hukuku , Austria

2007 - 2010

2007 - 2010

Undergraduate

Ankara University, Turkey

2001 - 2006

2001 - 2006

Postgraduate

Universitaet Wien, Faculty of Law, Austria

2001 - 2006

2001 - 2006

Undergraduate

Universitaet Wien, Hukuk (Lisans- Yüksek Lisans Birleşik Eğitimi), Austria

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Hukuk, Ticaret Hukuku

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Managerial Experience

2013 - 2016

2013 - 2016

Vice Dean

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2013 - 2014

2013 - 2014

Erasmus Program Institutional Coordinator

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kıymetli Evrak Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Şirketler Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Kıymetli Evrak Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Şirketler Topluluğu Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Şirketler Hukuku

Doctorate

Doctorate

Anonim Ortaklıklarda YÖnetim

Postgraduate

Postgraduate

Ticari İşletme hukukunda Güncel Gelişmeler

Doctorate

Doctorate

Sermaye Piyasası Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Moot Court

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Sorumluluk Hukuku Bakımından Sermaye Şirketlerinde Fiili Yönetim Organı -Yargıtay Kararları Bağlamında Bir Değerlendirme-

EMİNOĞLU C.

XXXV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 December 2022

2022

2022

TİCARET SİCİL MÜDÜRÜNÜN A.Ş. GENEL KURUL KARARLARININ ESAS SÖZLEŞMEYE UYUNLUĞUNU İNCELEME YETKİSİ

EMİNOĞLU C.

Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkisi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 June 2022

2022

2022

Eligibility of Disputes for Mediation Arising From Trademark Infringement

Korkmaz C., Eminoğlu C.

Hukukun Güncel Meseleleri Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 10 - 13 February 2022, pp.310-311

2022

2022

The Corporate Governance – Approach of the Turkish Commercial Code

EMİNOĞLU C.

Legal Discussion in Corporate and Cyber Law, Ankara, Turkey, 29 January 2022

2021

2021

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Arabuluculuğa Elverişliliği Sorunu

EMİNOĞLU C.

IV. TİCARET HUKUKU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU “TİCARET HUKUKUNA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIM”, Ankara, Turkey, 25 October 2021

2019

2019

Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması Bağlamında Ongan Yokluğu Sorunsalı

EMİNOĞLU C.

33. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 December 2019

2019

2019

Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması ve Organ Yokluğu Sorunsalı

EMİNOĞLU C.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-XXXIII, Ankara, Turkey, 13 December 2019

2019

2019

TTK m. 360 Hükmüne Göre Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı Tanınabilecek Gruplar, Hakkın Hukuku Niteliği ve İcrası

EMİNOĞLU C.

Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Turkey, 19 June 2019

2015

2015

Doğal Gaz Piyasası Mevzuatında Planlanan Değişiklikler

EMİNOĞLU C.

8. Uluslararası Enerji Kongresi (EİF 2015), Ankara, Turkey, 4 - 06 November 2015

2013

2013

Avusturya Hukuk Öğrenimi Sisteminin Hukuk Eğitimi ile ilgili Türkiye de var olan Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi

EMİNOĞLU C.

I. Hukuk Öğretimi Konferansı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya, Turkey, 7 - 08 November 2013, vol.1, pp.254-280

2013

2013

Liberalization Process and Legal Aspects of the Turkish NaturalGas Market

EMİNOĞLU C.

Multinational Energy and Value Conference, Şikago, United States Of America, 15 - 18 May 2013, vol.7, pp.147-164

2015

2015

Türk Ticaret Kanunu nun Şeffaflık Yaklaşımı

EMİNOĞLU C.

Kurumsal Raporlamada Şeffaflık Konferansı, İstanbul, Turkey, 19 March 2015

2014

2014

Anonim Ortaklıklarda Azlık Azınlık Hakları

EMİNOĞLU C.

Türk-Alman Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 19 June 2014

2014

2014

Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Öğrenimi

EMİNOĞLU C.

2014 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 10 January 2014

2013

2013

Turkish Natural Gas Market Legal Aspects Energy Policies

EMİNOĞLU C.

Gas to Power Turkey Conference, İstanbul, Turkey, 13 - 14 March 2013 Sustainable Development

2012

2012

AB Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı Kapsamında Türkiye de BOTAŞ Doğal Gaz İletim Sistemine İlişkin Değerlendirmeler

EMİNOĞLU C.

Uluslararası Enerji ve Politika Konferansı (EPOL), Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2012

2012

2012

Turkish Natural Gas Market Law Liberalisation of Market and International Projects

EMİNOĞLU C.

European Gas Conference 2012, Viyana, Austria, 24 - 27 January 2012 Sustainable Development

2011

2011

Legal Aspects of Turkish Natural Gas Market and Transmission

EMİNOĞLU C.

Mediterranean energy Highways: an urgent need, NApoli, Italy, 17 November 2011

Books & Book Chapters

2023

2023

Md. 359-360; Md. 362-368

EMİNOĞLU C.

in: Şirketler Hukuku Şerhi Cilt 2, Kemal Şenocak, Editor, Seçkin, Ankara, pp.1648-1771, 2023

2022

2022

KİTLE FONLAMASI PLATFORMU YATIRIM KOMİTESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÜYELERİNİN BİLGİ FORMUNDAN SORUMLULUĞU

EMİNOĞLU C., MERAL N.

in: PROF. DR. ZÜHTÜ AYTAÇ'A ARMAĞAN, Prof. Dr. Korkut Özkorkut , Dr. Gökhan Aydoğan , Araş. Gör. Pınar Başak Coşkun , Ece Özden , Gülce Korkmaz , Araş. Gör. Zeynep Özkan, Editor, Onikilevha, İstanbul, pp.689-714, 2022

2020

2020

TTK m. 360 Hükmüne Göre Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı Tanınabilecek Gruplar, Hakkın Hukuku Niteliği ve İcrası

EMİNOĞLU C.

in: Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Murat Alışkan / Bilge Utkan Mersin / Sinan Sarıkaya, Editor, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul, pp.353-392, 2020

2015

2015

Liberalisation Process and Legal Aspects of the Turkisch Natural Gas Market

EMİNOĞLU C.

in: Energy Technology and Valuation Issues, Andre Dorsman, Wim Westerman, John L. Simpson , Editor, Springer, pp.147-164, 2015

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

5 th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive)

2017 - 2018

2017 - 2018

Şirketler Topluluğunda Rekabet Hukukundan Doğan Sorumluluk

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive)

2017 - 2018

2017 - 2018

III. Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

BOZGEYİK H. (Executive), YAŞAR T. N., EMİNOĞLU C.

2017 - 2018

2017 - 2018

III. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive), MERAL N. (Executive)

2015 - 2017

2015 - 2017

II. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

BOZGEYİK H. (Executive), HACIÖMEROĞLU A. O., MERAL N. (Executive), YAŞAR T. N., EMİNOĞLU C.

2016 - 2016

2016 - 2016

Willem C. Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışmasına Katılım

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

Willem C Vis Uluslararası Farazi Ticari Tahkim Yarışmasına Katılım

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive)

2015 - 2016

2015 - 2016

II. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive)

2015 - 2016

2015 - 2016

II Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

BOZGEYİK H. (Executive), EMİNOĞLU C.

2014 - 2016

2014 - 2016

Ticaret Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumları

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive)

2014 - 2015

2014 - 2015

I Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu ve I Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumları

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Alman - Türk Hukukçular Birliği İş Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku KonferansıSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

EMİNOĞLU C. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

Tübitak Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

TUBITAK Project

EMİNOĞLU C. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2015 - Continues

2015 - Continues

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2016 - Continues

2016 - Continues

Viyana Tahkim Merkezi - VIAC

Member