Doç.Dr.

CAFER EMİNOĞLU


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Eğitim Bilgileri

2007 - 2010

2007 - 2010

Lisans

Ankara Üniversitesi, Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Doktora

Universitaet Wien, Ticaret Hukuku , Avusturya

2001 - 2006

2001 - 2006

Yüksek Lisans

Universitaet Wien, Hukuk Fakültesi (Lisans / Yüksek Lisans Birleşik eğitimi), Avusturya

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

Universitaet Wien, Hukuk (Lisans- Yüksek Lisans Birleşik Eğitimi), Avusturya

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Dekan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

2013 - 2014

2013 - 2014

Erasmus Koordinatörü

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kıymetli Evrak Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Şirketler Topluluğu Hukuku

Lisans

Lisans

Şirketler Hukuku

Doktora

Doktora

Anonim Ortaklıklarda YÖnetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ticari İşletme hukukunda Güncel Gelişmeler

Doktora

Doktora

Sermaye Piyasası Hukuku

Lisans

Lisans

Moot Court

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Türk Ticaret Kanunu nun 864 Maddesi Kapsamında Gönderenin Kusursuz Sorumluluğu

EMİNOĞLU C.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.25-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından Eşit Şartlarda Eşit İşlem İlkesi

EMİNOĞLU C.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM), cilt.1, sa.1, ss.79-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Tek Pay Sahipli Anonim Şirkette Genel Kurul

EMİNOĞLU C.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.129-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ticaret Siciline Tescilde Şirket Sözleşmesine Ve Emredici Hükümlere Uygunluk İncelemesi

EMİNOĞLU C.

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, sa.8, ss.55-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Bir Pay Sahipliği Girişimi Olarak Kurumsal Temsilci

EMİNOĞLU C. , ŞEKER M.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Ve Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kuruluna Temsilci Ataması

EMİNOĞLU C. , Çakır F. B.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, cilt.18, ss.277-297, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Der Entwurf eines neuen türkischen HGB im Überblick Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı na Genel Bakış Doktora Tezinden Üretilmiştir

EMİNOĞLU C.

Recht der Internationalen Wirtschaft, cilt.56, sa.8, ss.557-561, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Haftung aus Konzernvertrauen nach dem Entwurf eines neuen THGB Yeni TTK Tasarısı na Göre Şirketler Topluluğunda Güven Sorumluluğu Doktora tezinden üretilmiştir

EMİNOĞLU C.

Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (ZfRV), cilt.51, sa.1, ss.42-46, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Görev Süresinin Dolması ve Organ Yokluğu Sorunsalı

EMİNOĞLU C.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-XXXIII, Ankara, Türkiye, 13 Aralık 2019

2019

2019

TTK m. 360 Hükmüne Göre Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı Tanınabilecek Gruplar, Hakkın Hukuku Niteliği ve İcrası

EMİNOĞLU C.

Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2019

2015

2015

Doğal Gaz Piyasası Mevzuatında Planlanan Değişiklikler

EMİNOĞLU C.

8. Uluslararası Enerji Kongresi (EİF 2015), Ankara, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2015

2013

2013

Avusturya Hukuk Öğrenimi Sisteminin Hukuk Eğitimi ile ilgili Türkiye de var olan Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi

EMİNOĞLU C.

I. Hukuk Öğretimi Konferansı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013, cilt.1, ss.254-280

2013

2013

Liberalization Process and Legal Aspects of the Turkish NaturalGas Market

EMİNOĞLU C.

Multinational Energy and Value Conference, Şikago, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Mayıs 2013, cilt.7, ss.147-164

2015

2015

Türk Ticaret Kanunu nun Şeffaflık Yaklaşımı

EMİNOĞLU C.

Kurumsal Raporlamada Şeffaflık Konferansı, İstanbul, Türkiye, 19 Mart 2015

2014

2014

Anonim Ortaklıklarda Azlık Azınlık Hakları

EMİNOĞLU C.

Türk-Alman Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku’nda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 19 Haziran 2014

2014

2014

Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk Öğrenimi

EMİNOĞLU C.

2014 Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ocak 2014

2013

2013

Turkish Natural Gas Market Legal Aspects Energy Policies

EMİNOĞLU C.

Gas to Power Turkey Conference, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mart 2013

2012

2012

AB Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı Kapsamında Türkiye de BOTAŞ Doğal Gaz İletim Sistemine İlişkin Değerlendirmeler

EMİNOĞLU C.

Uluslararası Enerji ve Politika Konferansı (EPOL), Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2012

2012

2012

Turkish Natural Gas Market Law Liberalisation of Market and International Projects

EMİNOĞLU C.

European Gas Conference 2012, Viyana, Avusturya, 24 - 27 Ocak 2012

2011

2011

Legal Aspects of Turkish Natural Gas Market and Transmission

EMİNOĞLU C.

Mediterranean energy Highways: an urgent need, NApoli, İtalya, 17 Kasım 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Liberalisation Process and Legal Aspects of the Turkisch Natural Gas Market

EMİNOĞLU C.

Energy Technology and Valuation Issues, Andre Dorsman, Wim Westerman, John L. Simpson , Editör, Springer, ss.147-164, 2015

Desteklenen Projeler

2018 - 2018

2018 - 2018

5 th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EMİNOĞLU C. (Yürütücü)

2017 - 2018

2017 - 2018

Şirketler Topluluğunda Rekabet Hukukundan Doğan Sorumluluk

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EMİNOĞLU C. (Yürütücü)

2015 - 2016

2015 - 2016

II. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EMİNOĞLU C. (Yürütücü)

2014 - 2016

2014 - 2016

Ticaret Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumları

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

EMİNOĞLU C. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Viyana Tahkim Merkezi - VIAC

ÜyeDuyurular & Dokümanlar

GÖRÜŞME SAATLERİ
Duyuru
19.2.2020

Çarşamba: 14.00-15.00

Perşembe: 12.30-13.30