Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2016 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye

 • 2005 - 2010 Tıpta Uzmanlık

  Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  YÜKSEK KAN KURŞUN DÜZEYİ OLAN İŞÇİLERDE VİTAMİN D RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMİNİN KAN ve İDRAR KURŞUN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adli Kimya Ve Adli Toksikoloji Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 2010 Tıpta Uzmanlık

  BİYOKİMYA VE İMMUNOASSAY LABORATUVARINDAKİ OTOANALİZÖRLER ARASINDAKİ TEST SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI

  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri