Akademik İdari Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Ön hipofizin hipofonksiyone durumları

  • Lisans Hipofiz hastalıklarında semptomlar ve tanıya gidiş

  • Lisans Cardiovascular Examination

  • Lisans Ön hipofizin hiperfonksiyone durumları

  • Lisans Arka hipofiz hastalıkları

  • Lisans Diabetes Mellitus-Diagnosis, classification and clinical findings

  • Lisans Diabetes Mellitus-Treatment

  • Lisans Diabetes Mellitus-Complications