General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji, Genel Sosyoloji Ve Metodoloji
Research Areas: General Sociology and Methodology, Sociology of Instutions, Social Anthroplogy

Names in Publications: B. Cizreli

Metrics

Publication

44

Project

6

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Contact

Other Email
bahattincizreli@gmail.com
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/bcizreli
Office Phone
+90 312 906 1490 Extension: 1857
Address
AYBÜ Çubuk Yerleşkesi Sosyal Bilimler MYO Binası Müdüriyet Odası Ankara Bulvarı No: 35 06760 Çubuk/ Ankara