General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe, Felsefe Tarihi
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

182

Project

3

Thesis Advisory

21

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals

Biography

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent Bayraktar 1972'de Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini burada tamamladı. 1989'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Buradan sırasıyla 1993'te lisans, 1997'de yüksek lisans ve 2003'te de doktora derecelerini aldı. 1995'te mezun olduğu Fakülte ve Bölümde Araştırma Görevlisi, 2004'te Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent ve 2011'de de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Doçent oldu. Bölümün kuruluşunda rol alarak 2011-2014 yılları arasında Felsefe Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. 2017’de Profesör olan Bayraktar halen Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. UFAD (Uluslararası Felsefe Araştırmaları Derneği), İLESAM ve Türk Felsefe Derneği  üyesidir. Türk Yurdu, Bizim Külliye ve Felsefe Dünyası dergilerinin yayın kurullarında yer almıştır. 

 

Bergson'da Ruh-Beden İlişkisi (İstanbul 2010), Felsefe ile; Türk Düşüncesinden Portreler (Ankara 2014, 2016); Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe; Medeniyet ve Felsefe; Felsefe ve Tasavvuf; Bergson (Ankara 2016) adlı tek yazarlı kitaplarının dışında, Doç. Dr. Fulya Bayraktar ile Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile sohbetlerden oluşan Birleyerek Oluşmak (Ankara 2013, 2016) ve Arş. Gör. Zeynep Tek ile de Subhi Edhem’in Bergson ve Felsefesi (Konya 2014); Bergson’dan Mustafa Şekip’e “Gülme” (Ankara 2015) adlı ortak eserleri de vardır. Felsefe Dünyası, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Kurgan Edebiyat, Lapsus, Yeni Türkiye, Türk Yurdu, Düşünen Siyaset, Bizim Külliye, Başka, Hece Öykü, Referans, Gelenekten Geleceğe, Yeni Balkan, Dil-i Halvet, Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler gibi akademik, kültürel ve popüler dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

 

Türk Felsefe Derneği’nin düzenlediği Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi (2015), Birlikte Yaşamak (2015) ve Küreselleşme Karşısında Gençlik: Şahsiyetin İnşası (2017) başlıklı toplumsal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

Çağdaş Felsefe, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye’de Felsefe, Metafizik, Değer ve İnsan felsefesi alanlarında dersler ve seminerler vermekte, projeler yürütmektedir.

Prof. Dr. Levent Bayraktar was born in Ankara in 1972. He completed his primary, middle and high school education there. In 1989, he entered the Philosophy Department of the Faculty of Languages, History and Geography at Ankara University. He received his bachelor’s degree from the same university in 1993, his master’s degree in 1997 and his doctorate in 2003, respectively. He became Research Assistant in 1995 at the Faculty and Department he graduated from, an Assist. Prof. in 2004 at the Kırıkkale University, Faculty of Science and Letters, Department of Sociology and an Assoc. Prof. in 2011 and Prof. in 2017 at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy. He currently is the President of the Department of History of Philosophy.
Besides his one-author books entitled Bergson’da Ruh-Beden İlişkisi (İstanbul 2010), Felsefe ile; Türk Düşüncesinden Portreler (Ankara 2014, 2016), Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe; Medeniyet ve Felsefe; Felsefe ve Tasavvuf; Bergson (Ankara 2016), he edited Birleyerek Oluşmak (Ankara 2013, 2016) which consists of his conversations with Assoc. Prof. Fulya Bayraktar and Prof. Kenan Gürsoy and also Bergson ve Felsefesi (Konya 2014); Bergson’dan Mustafa Şekip’e “Gülme” (Ankara 2015) by Subhi Edhem along with Research Assistant Zeynep Tek. His articles were published in academic, cultural and popular magazines such as Felsefe Dünyası, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Kurgan Edebiyat, Lapsus, Yeni Türkiye, Türk Yurdu, Düşünen Siyaset, Bizim Külliye, Başka, Hece Öykü, Referans, Gelenekten Geleceğe, Yeni Balkan, Dil-i Halvet, Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler.

Prof. Dr. Levent Bayraktar’ın Yayın Listesi:

          1- Kitaplar

1- Bergson’da Ruh-Beden İlişkisi, Dergah Yayınları, İstanbul 2010, 2. Baskı AD, Ankara 2020

2- Kenan Gürsoy, Birleyerek Oluşmak, Aktif Düşünce Yayınları, (Yayına Haz. Fulya Bayraktar, Levent Bayraktar), Ankara 2013, 2016, 236s.

3- Subhi Edhem, Bergson ve Felsefesi, (Yayına Haz. Levent Bayraktar, Zeynep Tek), Konya 2014

4- Felsefe ile, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2014, 183s; 2.bs, 2016, 210s.

5- Türk Düşüncesinden Portreler, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2014, 352s; 2. bs, 2016, 352s.

6- Bergson’dan Mustafa Şekip’e Gülme, (Zeynep Tek ile), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2015, 206s.

7- Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016, 227s.

8- Felsefe ve Tasavvuf, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016, 210s.

9- Medeniyet ve Felsefe, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016, 159s.

10- Bergson, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016, 124s.

11- Kenan Gürsoy, Crescere Aspirando All’Unita Dialoghi Sul Sufismo e Sulla Filosofia, acura di Levent Bayraktar, Fulya Bayraktar, Traduzione di Elettra Ercolino, Armando Editore, Roma 2016, 159p.

12- Levent Bayraktar (ed), Türk Felsefesi, Kırmızılar Yayınları, Eskişehir 2018, 284s.

13- Levent Bayraktar, Yeliz Yayıntaş (ed), Bakü’den Balkanlara Halvetilik III, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2019, 224s.

            2- Kitapta Bölümler

1- “İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu”, Türkiye’de Sosyoloji İsimler-Eserler, (ed. M. Çağatay Özdemir), Phoenix Yay. Ankara 2008, s. 405-438

2- “Mehmet Emin Erişirgil”, Türkiye’de Sosyoloji İsimler-Eserler, (ed. M. Çağatay Özdemir), Phoenix Yay. Ankara 2008, s. 527-554

3-  “Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesine Toplu Bir Bakış”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 529-537

4- “İdealizm”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 539-545

5- “Türkiye’de Bergsonculuk”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 547-550

6- “Pragmatizm”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 551-562

7- “Yeni Pedagoji Hareketleri”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 563-568

8- “Anadoluculuk”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 569-576

9- “Felsefe Tarihçiliği”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 619-622

10- “Mantık ve Metodoloji Çalışmaları”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 637-640

11- “Estetik Çalışmaları”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2009, s. 647-650

12- “Henri Bergson”, Büyük Düşünürler, Etik Yayınları, C. 3, İstanbul, 2010, s. 513-559

13- “Bergson’da Hayat Hamlesinin Yaratıcı Macerası”, Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı, Yüzüncü Yıl üniversitesi SBE, Van, Mayıs 2011, s. 339-345

14- “Bergson’da Madde ve Hayat Düalitesi”, Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi Necati Öner’e Armağan, Ed. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013, s. 573-588

15- Hayat Hamlesi-Slancio Vitale”, Yıldız Doyran Hayat Hamlesi Sergisi Katoloğu, Roma İtalya, 2014, s. 5-7

 16- “Birlikte Yaşamak ve Birlikte Varolmak Üzerine”, Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, (Yayına Hazırlayan: Celal Türer), Ankara, 2015, s. 107-113 ISBN: 9786059168151

17- “Ben ve Öteki Düalizminden Etik Bir Medeniyet Tasavvuruna Doğru”, Birlikte Yaşamak, (Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Kavlak, M. Enes Kala), Hece Yay., Ankara, 2015, s. 71-79 ISBN: 9786059954877

18- “Medeniyet Felsefesi Bağlamında Ahiliği Yeniden Düşünmek”, Postmodern Çağda Ahilik, (ed. Hüsniye Örs), Nobel, Ankara 2016, s. 129-134 ISBN: 9786053204862

19- “Kenan Gürsoy’u Düşünmek Kenan Gürsoy ile Düşünmek”, Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan, (ed. Fulya Bayraktar), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016, s. 259-268

20- “Birleyerek Oluşmak Üzerine”, Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan, (ed. Fulya Bayraktar), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016, s.425-432 ISBN: 9786058327832

 21- “Medyada Kültür Sanat ve Felsefe: Düşünce İklimi Örneği”, Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan, (ed. Fulya Bayraktar), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016, s. 433-434

22- “Küreselleşme Etik ve Evrensellik”, Küreselleşme Karşısında Gençlerimiz Şahsiyetin İnşası, (ed. Celal Türer), TFD Yayınları, Ankara 2017, s. 109-121 ISBN: 9786056802607

23- LB, RD, “Türkiye’de Felsefenin Yüzleşmek Zorunda Olduğu Bir Sorun: Medeniyet Buhranı”, Türkiye’de Felsefe Sorunlar ve Çözümler içinde, ed. Celal Türer, Türk Felsefe Derneği Yayını, Ankara 2018, s. 139-153  ISBN: 9786056802614

24- “Edebiyatta ve Felsefede İnsan”, Türk Düşüncesi Yolunda Mehmet Akgün’e Armağan içinde, ed. Fazıl Karahan, Fikri Gül, Milay Köktürk, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2018, s. 341-345        ISBN: 9786058327863

25- “Gayesi Olmayan Yolculuğun Anlamı: İnsan ya da Bergson’da Hayat Hamlesinin Yaratıcı Coşkusu”, Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk içinde, ed. İbrahim Şahin, Deniz Depe, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2018, s.191-196 ISBN: 9786055227739

26- “Mehmet İzzet Düşüncesinde İnsâniyete Açılan Pencere: Milliyet”, Mehmet İzzet, MILLIYET NAZARIYELERI VE MILLÎ HAYAT, Mehmet İzzet’in Hayatı, Eserleri ve Fikirleri Hakkında Yazılanlar, (Açıklamalarla Yeni Harflere Aktaran: E. Kılınç, Notlar ve İlavelerle Yayıma Hazırlayan: Yahya Kemal Taştan), Ötüken Yayınları, İstanbul 2018, s. 434-440 ISBN: 9786051557588

27- “Mehmet İzzet’in Ardından”, Mehmet İzzet, MILLIYET NAZARIYELERI VE MILLÎ HAYAT, Mehmet İzzet’in Hayatı, Eserleri ve Fikirleri Hakkında Yazılanlar, (Açıklamalarla Yeni Harflere Aktaran: E. Kılınç, Notlar ve İlavelerle Yayıma Hazırlayan: Yahya Kemal Taştan), Ötüken Yayınları, İstanbul 2018, s. 441-449 ISBN: 9786051557588

28- “İnsan Metafiziği: Benlik, Kimlik, Kişilik”, Metafızik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, ed. A Kadir Çüçen, Sentez Yayıncılık, Bursa 2018, s.250-260 ISBN: 9786059922821

29- “Gelenekçilikten Yaratıcı Geleneğe Formalizmden İdealizme”, Felsefenin Vefalı Yüzü Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’ye Armağan”, ed. Prof.Dr.Celal Türer, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2019, ss. 309-322, ISBN: 9786058327870

30- “Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesinde Disiplinlerarasılık veya Arakesitler Üzerine”, Felsefenin Vefalı Yüzü Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’ye Armağan”, ed. Prof.Dr.Celal Türer, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2019, ss. 367-376, ISBN: 9786058327870

31- “Çağdaş Türk Düşüncesi”, Felsefeye Giriş Temel Problemlere Sistematik Yaklaşım, (ed. Murat Arıcı, Yurdagül K Adanalı), Nobel Yayınları, Ankara 2019, ss.457-483 ISBN: 9786057846969

32- “Bergson Metafiziği”, Metafizik Filozofların Metafizik Sistemleri, (ed. A Kadir Çüçen), Sentez Yayınları, Bursa 2019, ss.541-569 ISBN 978-605-9922-91-3

33- “İnsanın Reşid Kılınmasında Felsefe ve Tasavvuf Bütünleşmesi”, Bakü’den Balkanlara Halvetilik III, (ed. Levent Bayraktar & Yeliz Yayıntaş), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2019, ss.53-58 ISBN 9786058327887

34- “Aşkınlık Bilinci”, Günümüzde Tasavvuf, (ed. Fulya Bayraktar, Yeliz Yayıntaş), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2020, s. 9-16. ISBN 9786057202053

35- “Medeniyet ve Felsefe Dili Olarak Türkçe”, Medeniyet Tartışmaları, (ed. Ayşegül Doğrucan), Altınordu Yayınları, Ankara Aralık 2020, s. 165-180. ISBN 9786057702807

36- “Yunus Emre ve Medeniyet Değerleri”, Yunus Emre, T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2021, s. 25-40. ISBN 9786257396769

37-  “Eğitim Felsefe ve Medeniyet Dili Olarak Türkçe”, Yûnus Emre ve Medeniyet Tasavvuru – Yûnus Emre Felsefe Dizisi II. Cilt, (ed. Kevser Çelik), Yunus Emre Enstitüsü Yayınları, Ankara 2021, s.12-35. ISBN 9786258458107

38- “Yıldız Doyran’ın Hayat Hamlesi Sergisi ve Düşündürdükleri”, Yıldız Doyran (ed. Dilek Karaaziz Şener – Nilgün Yüksel), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2021, s. 19-22. ISBN 9786254397141

             Makaleler

1- “Prof. Abdullah Necati Akder”, Felsefe Arkivi, S.30, İstanbul 1997, s.19-28 (Derleme)

2- “Bergsonculuğun Türkiye’ye Girişi ve İlk Temsilcileri”, Felsefe Dünyası, S. 28, s. 62-72, 1998-2 (Philosopher’s index ve Tübitak/Ulakbim tarafından dizinlenen ulusal hakemli dergi.)

3- “Albert Camus ve Yunus Emre’de Absurd Kavramı”, Felsefe Dünyası, S. 31, s. 81-102, 2000-1 (Philosopher’s index ve Tübitak/Ulakbim tarafından dizinlenen ulusal hakemli dergi.)

4- “Mustafa Şekip Tunç Düşüncesinde Model İnsanı Yaratacak Olan Eğitim Anlayışı”, Felsefe Dünyası, S. 35, s. 160-166, 2002/1 (2000 Felsefe Kongresi-Ankara’da Bildiri olarak sunulmuştur.) (Philosopher’s index ve Tübitak/Ulakbim tarafından dizinlenen ulusal hakemli dergi.)

5- “Mustafa Şekip Tunç’un İnsan Anlayışı”, Felsefe Dünyası, S. 36, s. 130-136, 2002/2 (1998 Felsefe Kongresi-Erzurum’da Bildiri olarak sunulmuştur.) (Philosopher’s index ve Tübitak/Ulakbim tarafından dizinlenen ulusal hakemli dergi.)

6- “Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesinde Belli Başlı Felsefi Akımlar”, Yeni Türkiye, Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı IV, S. 46, s. 314-333, Temmuz-Ağustos 2002 

7- “Mustafa Şekip Tunç’ta Terakki Fikri”, Düşünen Siyaset, S.19, s.227-231, 2004 ISSN13021419  

8- “Hayat Mecmuası ve Düşünce Hayatımıza Kısa Bir Bakış”, Türk Yurdu, C. 25, S. 213, s. 119-121, Mayıs 2005

9- “Mehmet İzzet Düşüncesinde İnsaniyete Açılan Pencere: Milliyet”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2007/I (ICAAP, SOSIG, JISC, ULAKBİM tarafından dizinlenen Uluslararası hakemli dergi)

10- “Bergson’da Ruhun ve Kişiliğin Temeli: Hafıza”, Lapsus, Galatasaray Üniversitesi, Felsefe ve Sosyoloji Bölümleri Dergisi, s. 95-107, Bahar 2007 / II (Uluslararası hakemli dergi)

11- “Mustafa Şekip Tunç Düşüncesinde Bilimsel ve Felsefi Bilginin Doğası ve Eleştirisi Üzerine”, Felsefe Dünyası, S. 48, s. 56-60, 2008/2 (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Birinci Bilim ve Eleştiri Kongresi’nde Bildiri olarak sunulmuştur.) (Philosopher’s index ve Tübitak/Ulakbim tarafından dizinlenen ulusal hakemli dergi.) 

12- “Bir Geçiş Dönemi Aydını: Mustafa Şekip Tunç”, Türk Yurdu, C. 28, S. 251, s. 134-135, Temmuz 2008

13- “Bir Düşünce Ekolü Olarak Anadoluculuk”, Felsefe Dünyası, S. 49, s. 69-80, 2009/1 (Philosopher’s index ve Tübitak/Ulakbim tarafından dizinlenen ulusal hakemli dergi.) 

14- “Darülfünun’da Bir Felsefe Hocası: Mehmet Emin Erişirgil”, Felsefe Dünyası, S. 50, s. 64-80, 2009/2 (Philosopher’s index ve Tübitak/Ulakbim tarafından dizinlenen ulusal hakemli dergi.) 

15- “Hüseyin Avni Başman”, Türk Yurdu, C. 29, s. 261, s. 79-83, Mayıs 2009

16- “Bir Düşünür ve Ahlakçı: Nurettin Topçu”, Türk Yurdu, C. 30, S. 280, s. 52-54, Aralık 2010

17- “Türkiye’de Felsefe ve Sosyal Bilimlerde Çığır Açan Bir İsim: Mustafa Şekip Tunç”, Türk Yurdu, C.31, S. 281, s. 184-193, Ocak 2011

18- “Türk Yurdu’nda Medeniyet Tasavvuru”, Türk Yurdu, C.31, S.282, s. 118-134, Şubat 2011

19- “Kitle İletişim Araçalarında Sergilenen Entelektüel Algısının Açmazları Üzerine”, Türk Yurdu, C. 31, S. 283, s. 134-136, Mart 2011

20- “Psikoloji Felsefe ve Metafizik Kavşağında Benlik ya da Bergson’un İnsan Felsefesine Bir Giriş Denemesi”, Başka Psikoloji ve Düşünce Dergisi, S.7, 2011, s. 180-196

21- “Baltacıoğlu Düşüncesinde Milliyet Din Eğitim ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, Türk Yurdu -Türk Milliyetçiliği Armağanı- C.32, S. 295, s.542-545, Mart 2012

22- “Önceki Gelenlerin Sonuncusu Sonraki Gelenlerin İlki: Yunus Emre”, Türk Yurdu, C. 32, S. 297, s. 98-114, Mayıs 2012

23- “Türkiye’de Estetik Disiplininin Kuruluşu”, Bizim Külliye, S. 54, s. 51-54, Aralık-Ocak-Şubat 2012-13

24- “Yunus’a Felsefeyle Bakmak”, Kurgan Edebiyat Kültür, S.11, s. 43-44, Ocak-Şubat 2013

25- “Türk Milliyetçiliği Soruşturması”, Türk Yurdu, C.33, S. 305, s.19-21, Ocak 2013

26- “Dil ve Ben”, Bizim Külliye, S. 55, s. 33-34, Mart-Nisan-Mayıs 2013

27- “Çağdaş Türk Düşüncesinin Önünde Bir Kaynak ve Ufuk: Yunus Emre”, Kurgan Edebiyat Kültür, S. 12, s. 43-44, Mart-Nisan 2013

28- “İnsan, Değer ve Eğitim”, Bizim Külliye, S. 56, s. 64-65, Haziran-Temmuz-Ağustos 2013

29- “Türk Düşünce Hayatının Sorunları”, Kurgan Edebiyat Kültür, S.14. s. 28-31, Temmuz-Ağustos 2013

30- “Yunus’un Değer Metafiziğine Bir Giriş Denemesi”, Gelenekten Geleceğe, Yıl 1, S. 3, s. 89-96, Temmuz-Ağustos-Eylül 2013

31- “Felsefe ile Bakmak”, Bizim Külliye, S. 57, s. 54-55, Eylül-Ekim-Kasım 2013

32- “Aşkla Çalışan Yorulmaz”, Bizim Külliye, S. 58, s. 101-103, Aralık-Ocak-Şubat 2013-14

33- “Kültüre Felsefe ile Bakmak”, Türk Yurdu, S. 318, s. 24-25, Şubat 2014

34- “Değerler Buhranı Karşısında Mehmet Âkif Ersoy”, Bizim Külliye, S. 59, s. 52-55, Mart-Nisan-Mayıs 2014

35- “Türk Düşüncesine Dair”, Bizim Külliye, S. 60, s. 60-63, Haziran-Temmuz-Ağustos 2014

36- “Medeniyet ve Ahlak”, Bizim Külliye, S. 61, s. 64-71, Eylül-Ekim-Kasım 2014

37- “Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi”, Bizim Külliye, S. 62, s. 48-49, Aralık-Ocak-Şubat 2014-15

38- “Felsefe ile”, Kurgan, S. 23, s. 43-44, Ocak-Şubat 2015

39- “Mehmet Akif’ten Nurettin Topçu’ya İsyan Ahlakı”, Bizim Külliye, S. 63, s. 70-73, Mart-Nisan Mayıs 2015

40- “Türk Düşüncesi Üzerine Bazı Gözlemler”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 3, S. 17, s. 30-31, Mart 2015

41- “Mustafa Şekip Tunç’ta Plüralizm ve Şahsiyetçilik”, Felsefe Dünyası, S. 61, s. 38-54, Yaz 2015

42- “Üniversite Üzerine”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 3, S. 20, s. 49-51, Haziran 2015

43- “Türk Düşüncesi Üzerine Bazı Gözlemler”, Türk Yurdu, S. 337, s. 19-24, Eylül 2015

44- “Türk Düşüncesinde İrtibat ve İmtidad Meselesi ya da Prof. Dr. Necati Öner’i Hatırlamak”, Türk Yurdu, S. 338, s. 18-19, Ekim 2015

45- “Her Dem Yunus Emre”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 4, S. 24, s. 41-42, Ekim 2015

46- “İnsan, Medeniyet ve Felsefe”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 4, S. 25, s. 21-22, Kasım 2015

47- “Medeniyet Krizine Felsefi Bir Bakış Denemesi”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 4, S. 26, s. 32-33, Aralık 2015

48- “Yunus’un Güncelliği”, Hece Öykü, Yıl,12, S.72, s. 192-195, Aralık 2015- Ocak 2016

49- “Kimlik ve Kişilik Üzerine”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 4, S. 27, s. 40-42, Ocak 2016

50- “İnsan, Medeniyet ve Felsefe”, Türk Yurdu, S. 341, s. 16-17, Ocak 2016

51- “Medeniyet Tasavvurunun Temeli: Ahlak ve Değer”, Türk Yurdu, S. 342, s. 13-17, Şubat 2016

52- “Kimlik ve Kişilik Üzerine”, Türk Yurdu, S. 343, s. 20-22, Mart 2016

53- “Felsefe ve Ölüm”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 4, S. 29, s. 38-41, Mart 2016

54- “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 4, S. 30, s. 42-45, Nisan 2016

55- “Felsefe ve Ölüm ya da Ölümden Öğrenmek”, Türk Yurdu, S. 345, s. 18-20, Mayıs 2016

56- “Ahmed Yesevî ve Felsefî Mirası Üzerine”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 4, S. 31, s. 18-20, Mayıs 2016

57- “Medeniyet ve Felsefe”, Referans- Kültür, Sanat ve Düşünce Dergisi, Yıl, 5, S. 33, s. 23-24, Kasım Aralık 2016

58- “Medyada Kültür, Sanat ve Felsefe: Düşünce İklimi Örneği”, Bizim Külliye, S. 70, Aralık-Ocak-Şubat, 2016-2017, s. 32-33

59- “Ahmed Yesevî’de Medeniyet Kurucu Değerler”, Felsefe Dünyası, S. 64, 2016, s. 61-70

60- Levent Bayraktar, Rabia Dirican, “Türk Düşüncesi Dergisinde Felsefi Akımlar”, Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler, Bakü 2016/2 (39), s. 67-88

61- “Millîvarlık ya da Millîlik Üzerine”, Türk Yurdu, S. 353, Ocak 2017, s. 21

62- “Çocuklarla Felsefe, Çocuklar İçin Felsefe ya da Eğitim Sistemimizde Felsefenin Yerine Dair”, Türk Yurdu, C. 106, S. 361, Eylül 2017, s. 12-15

63- “Beşerden Kişiye”, Türk Yurdu, C.106, S. 362, Ekim 2017, s. 13-14

64- Levent Bayraktar, Rabia Dirican, “Türk Düşüncesi Dergisinde Medeniyet Kurucu Unsurlar”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017/3, Sayı 28, s. 243-262

65- “Gerçeklik Üzerine”, Bizim Külliye, Yıl 19, S. 74, Aralık Ocak Şubat 2017-2018, s. 44-45

66- “Yaratıcı Gelenek”, Türk Yurdu, S. 366, Şubat 2018, s. 38-42

67- “Göç Felsefesi”, Türk Yurdu, S. 368, Nisan 2018, s. 14-15

68- “Gelenek Üzerine Düşünmek ya da Felsefileşmiş Bir Medeniyete Doğru”, Türk Yurdu, S. 371, Temmuz 2018, s. 17-18 ISSN: 1300-2333

69- “Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Ardından Bilim ve Bilim Tarihi Kültürü Üzerine”, Türk Yurdu, S. 372, Ağustos 2018, s. 46-49 ISSN: 1300-2333

70- “Değer Formalizminden Değer İdealizmine”, Türk Yurdu, S. 378, Şubat 2019, s. 10-12

71- “Ziya Gökalp ve Düşünce Hayatımız”, Milli Mecmua, S. 6, 2019, s. 21-27 ISSN: 2667-4637

72- “Türk-İslam Düşüncesine Genel Bir Bakış”, Milli Mecmua, S. 7, 2019, s. 65-70 ISSN: 2667-4637

73- “Türk Dünyasının Medeniyet Ufku”, Türk Yurdu, S. 383, Temmuz 2019, s.74-77 ISSN: 1300-2333

74- “Necati Öner ve Türk Düşüncesi”, Felsefe Dünyası, 69, 2019

75- Sarıtaş, D. & Bayraktar, L. (2020). “Çağın Vebası: Dejenere Olmuş Tüketim Kültürü, Ivan Illich Örneği” International Social Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 62; pp:2049-2058, http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2292

76- “Aşkınlık ve Ahlak”, Ahlak Dergisi, C.1, S.1, 2020, s. 1-9. DOI: 10.5281/zenodo.4172881

77- Betül Demirel, Levent Bayraktar, “Varoluşçuluk ve Ben-Başkası İlişkisi”, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2020; Ay: Haziran; Cilt: 12/İLKBAHAR, Sayı: 46, s. 167-176. DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

77- “Bergson’da Benliğin Tezahür Alanı Olarak Rüya”, Bizim Külliye, S.85, 2020, s. 39-42

78- “Türk Ocaklarına İhtiyaç Var mı? Tartışmalarına Bir Katkı: Türk Ocakları ve Millî Şahsiyet”, Türk Yurdu, S. 397, Eylül 2020, s. 24-26. ISSN 1300-2333

79- “Türk Düşüncesinin Evrensel Ufku: Yunus Emre”, Türk Yurdu, S. 410, Ekim 2021, s. 8-10. ISSN 1300-2333

80- LB, RD, “Hilmi Ziya Ülken’in Romanlarında Dyadologie”, Özne, S. 34, Bahar 2021, s. 999-1016. ISBN 9786051966267

81- BO, LB, “Yunus ile Nefsin Terbiyesiyle Kendini Bilmek”, Felsefelogos, S. 76, 2021/1, s. 55-86.

82- “Yûnus Emre Düşüncesinde Medeniyet Değerleri”, DTCF Dergisi Yûnus Emre Özel Sayısı, 2021, s. 48-56. https://doi.org/10.33171/dtcfjournal.2021.61.3.4

Konferanslar

1- “Mustafa Şekip Tunç ve Türk Düşüncesindeki Yeri”, Türk Felsefe Derneği Genel Merkezi, Ankara, 21.02.2008

2- “Felsefe ile Bakmak”, Haymana Lisesi, Ankara, 27.3.2008

3- “Ötekine Felsefe ile Bakmak”, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi, Ankara, 8.5.2009

4- “Türkiye’de Felsefe Yapmanın Önündeki Engeller”, Gazi Eğitim Fakültesi Arayış Konferansları 39, Resim İş Konferans Salonu, Ankara, 16.12.2010

5- “Bir Felsefe Ortamımız Var mı?”, Kurtuba Kitabevi, Ankara, 02.04.2011

6- “Türk Düşünce Hayatı”, Türkiye Yazarlar Birliği Derneği, Ankara, 09.04.2011

7- “Bergson Felsefesi ve Türkiye’ye Yansımaları”, İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü, Ankara, 24.12.2011

8- “Çağdaş Türk Düşüncesi Üzerine”, Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü, Kırıkkale, 11.05.2012

9- “Türk Düşüncesinin Kapsamı ve Sorunları”, Akademisyenler Birliği, Ankara, 11.05.2012

10- “Uygarlık ve Uygarlık Ahlakı”, UYAK, Ankara, 29.12.2012

11- “Çağdaş Türk Düşüncesinde Bir Model Olarak Bergson Felsefesi”, İLESAM, Ankara, 26.01.2013

12- “Türk Düşünce Hayatı”, Altındağ Belediyesi Kabakçı Konağı, Ankara, 16.03.2013

13- “Bergson Bize ne Söyledi?”, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 27.03.2013

14- “Türk Düşünce Tarihi”, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Üsküp Makedonya, 25.05.2013

15- “Türk Düşünce Tarihi”, Priştina Üniversitesi, Priştina Kosova, 27.05.2013

16- “Birleyerek Oluşmak”, Anadolu Eğitim ve Kültür Derneği, Ankara, 13.12.2013

17- “Birleyerek Oluşmak”, YBÜ, Öğrenci Kulübü, Ankara, 20.12.2013

18- “Kültüre Felsefe ile Bakmak”, Eskişehir Türk Ocağı, 9.1.2014

19- “Bergson Felsefesi ve Sezgi”, Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul, 12.02.2014

20- “Çağdaş Türk Düşüncesi: Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesine Toplu Bir Bakış”, Tahran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, İran, 23.02.2014

21- “Akif’e Felsefe ile Bakmak”, YBÜ Ankara, 14.03.2014

22- “Felsefe Algısı Üzerine”, Altındağ Belediyesi Kabakçı Konağı, Ankara, 22.03.2014

23- “Türk Düşüncesinden Portreler”, Eskişehir Türk Ocağı, 23.10.2014

24- “Üniversite Üzerine”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü, 28.10.2014

25- “Bir Kitap Bir Yazar: Birleyerek Oluşmak”, Server Vakfı, Ankara, 15.11.2014

26- “Türk Düşüncesinden Portreler”, Kültür ve Etik Platformu, İstanbul, 23.01.2015

27- “Türk Düşüncesinden Portreler”, Kurtuba Kitabevi, Ankara, 21.03.2015

28- “Medeniyet Tasavvuru Üzerine”, Kurtuba Kitabevi, Ankara, 03.10.2015

29- “Felsefe ve Medeniyet İlişkisi”, TYB, Ankara, 14.11.2015

30- “Felsefe ile Bakmak”, Kurtuba Kitabevi, Ankara, 21.11.2015

31- “Skolastik Düşünce ve Felsefenin Evrimi”, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara, 19.12.2015

32- “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe”, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara, 4.2.2016

33- “Bergson Felsefesi ve Türkiye”, Us Atölyesi, İstanbul, 11. 02. 2016

34- “Henri Bergson”, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 02.03.2016

35- “İlmi Düşünce”, Milli Mefkûre Mektebi, Eskişehir Türk Ocağı, 23.04.2016

36- “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe”, Kurtuba Kitabevi, Ankara, 14.05.2016

37- “Türkiye’de Felsefe”, Kurtuba Kitabevi, Ankara, 29.10.2016

38- “Akif’i Düşünmek/Anlamak”, Manisa Turgutlu, 04.02.2017

39- “İnsan ve Değerleri: Dini, Milli ve İnsani Değerler Bağlamında Şahsiyetin Oluşumu”, ATİB Plochingen Almanya 29.04.2017

40- “İnsan ve Değerleri: Dini, Milli ve İnsani Değerler Bağlamında Şahsiyetin Oluşumu”, ATİB Darmstadt Almanya 30.04.2017

41- “İnsan ve Değerleri: Dini, Milli ve İnsani Değerler Bağlamında Şahsiyetin Oluşumu”, ATİB Köln Almanya 31.04.2017

42- “İnsana Felsefe ile Bakmak”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Felsefe Bölümü, 13.3.2018

43- “İlmi Düşünce”, Eskişehir Türk Ocağı Milli Mefkûre Mektebi, 24.11.2018

44- “Felsefileşmiş Bir Medeniyetin Neresindeyiz?”, ESOGÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-ESTÜDAM, Eskişehir, 04.04.2019

45- “Bergson Metafiziği”, Ankara Us Atölyesi, 07.04.2019

46- “Türk Dünyasının Medeniyet Ufku”, Eskişehir Türk Ocağı VII. Gençlik Kurultayı Açılış Konferansı, 03.05.2019

47- “Medeniyet ve Felsefe”, Gönüllerde Birlik Vakfı, Ankara, 01.10.2019

48- “Türk Düşünce Tarihi”, Genç Akademisyenler Birliği, Ankara 02.11.2019

49- “Felsefi Düşünce”, Eskişehir Türk Ocağı, Eskişehir, 30.11.2019

50- “Türkiye’de Felsefe”, Konya Türk Ocağı, Konya, 07.12.2019

51- “Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesi”, MDT Bilkent Üniversitesi, Ankara 19.12.2019

52- “Medeniyet ve Felsefe”, Türkkad Ankara 29.12.2019

53- “Medeniyeti Felsefileştirmek”, Us Atölyesi, Ankara 16.01.2020

54- “Milliyetçiliğin Felsefesi”, Milli Düşünce Merkezi, Ankara 19.02.2020

55- “Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesi”, İfade Fikir Platformu, Ankara 07.03.2020

56- “Medeniyeti Kuran ve Yaşatan Değerler”, Demokratik Değişim Hareketi, Sanal Konferans 14.5.20202

57- “Türkiye’de Felsefenin Serencamı”, Sahnenin Dışındakiler Youtube Kanalı, 17.05.2020

58- “Bergson’da Canlılık Meselesi ve Evrim”, Çevrimiçi Konferans, 03.07.2020

59- “Kenan Rifai Büyükaksoy’da Medeniyet ve Maneviyat Bütünleşmesi”, Cenan Vakfı Sanal Konferans, 06.07.2020

60- “20. yy Felsefesinde Batının Alımlanması”, İAÜ. Batı Araştırmaları Merkezi, 23.10.2020

50- “Felsefî Düşünce”, Millî Mefkûre Mektebi”, Eskişehir Türk Ocağı, 09.12.2020

51- “Çağdaş Türk Düşüncesi”, Akademik Okumalar, Çevrimiçi Konferans, 22.01.2021

52- “Bir Medeniyet Felsefemiz Var mı?”, Eskişehir Türk Ocağı, Çevrimiçi Konferans, 28.01.2021

53- “Türk Felsefesinin Kaynağı İmkânı ve Ufku”, HÜ THT, Çevrimiçi Konferans, 13 Mart 2021

54- “Türk Düşüncesinden Portreler”, Cenan Vakfı, Çevrimiçi Konferans 5 Hafta, 6.6.2021-4.7.2021

55- “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe”, Gönüllerde Birlik Vakfı Ankara 23.11.2021

56- “Bergson Bize Ne Söyledi?”, Ankara Us Atölyesi, 26.12.2021

Contact

Other Email
lebayraktar@gmail.com
Email
leventbayraktar@aybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/bayraktar
Office Phone
+90 312 906 1462
Office
256
Address
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Küme Evleri No:1/1 A Blok Kat: 2 (Oda: 256) 06760 Çubuk/ANKARA Adres Kodu: 2052162035