Genel Bilgiler

Biyografi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent Bayraktar 1972'de Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini burada tamamladı. 1989'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Buradan sırasıyla 1993'te lisans, 1997'de yüksek lisans ve 2003'te de doktora derecelerini aldı. 1995'te mezun olduğu Fakülte ve Bölümde Araştırma Görevlisi, 2004'te Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent ve 2011'de de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Doçent oldu. Bölümün kuruluşunda rol alarak 2011-2014 yılları arasında Felsefe Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. 2017’de Profesör olan Bayraktar halen Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını sürdürmektedir. UFAD (Uluslararası Felsefe Araştırmaları Derneği), İLESAM ve Türk Felsefe Derneği  üyesidir. Türk Yurdu, Bizim Külliye ve Felsefe Dünyası dergilerinin yayın kurullarında yer almıştır. 

 

Bergson'da Ruh-Beden İlişkisi (İstanbul 2010), Felsefe ile; Türk Düşüncesinden Portreler (Ankara 2014, 2016); Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe; Medeniyet ve Felsefe; Felsefe ve Tasavvuf; Bergson (Ankara 2016) adlı tek yazarlı kitaplarının dışında, Doç. Dr. Fulya Bayraktar ile Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile sohbetlerden oluşan Birleyerek Oluşmak (Ankara 2013, 2016) ve Arş. Gör. Zeynep Tek ile de Subhi Edhem’in Bergson ve Felsefesi (Konya 2014); Bergson’dan Mustafa Şekip’e “Gülme” (Ankara 2015) adlı ortak eserleri de vardır. Felsefe Dünyası, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Kurgan Edebiyat, Lapsus, Yeni Türkiye, Türk Yurdu, Düşünen Siyaset, Bizim Külliye, Başka, Hece Öykü, Referans, Gelenekten Geleceğe, Yeni Balkan, Dil-i Halvet, Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler gibi akademik, kültürel ve popüler dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

 

Türk Felsefe Derneği’nin düzenlediği Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi (2015), Birlikte Yaşamak (2015) ve Küreselleşme Karşısında Gençlik: Şahsiyetin İnşası (2017) başlıklı toplumsal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

Çağdaş Felsefe, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Türkiye’de Felsefe, Metafizik, Değer ve İnsan felsefesi alanlarında dersler ve seminerler vermekte, projeler yürütmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bölüm
Felsefe
Ana Bilim Dalı
Felsefe Tarihi

İletişim

Diğer E-posta
lebayraktar@gmail.com
E-posta
bayraktar@ybu.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.aybu.edu.tr/bayraktar
İş Telefonu
+90 312 906 1462
Posta Adresi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Esenboğa / Çubuk / Ankara