Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Duysal Tasarım (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2005 Postgraduate

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Ege University, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin, müzik gruplarındaki hazırlık çalışmaları ve konser performanslarına etkisi [The Effects Of Emotıonal Intelligences Levels Of Individuals To The Preparatory Works Of Musical Bands And Their Concert Performances]

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  İzmir`in kentsel müzik yaşamında amatör müzik topluluklarının yeri- kültürel bağlam, türler, repertuar, patronaj

  Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Duysal Tasarım (Yl) (Tezli)