General Information

Institutional Information: Islami Ilimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri, Din Bilimleri
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

10

Project

4

Thesis Advisory

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yemenici Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Mezun oldu. 2000 Yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi)  alanında “Kur’an’daki Hz. İbrahim Kıssasının Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri Açısından Çözümlenmesi” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. Ekim 2003 –  Haziran 2004 Yılları arasında doktora projesi kapsamında, ücretsiz izinli ve Türkiye Diyanet Vakfı Burslusu olarak Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak bulundu. Doktora çalışması olarak 2012 yılında, Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi)  alanında “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Diğer Dinlere ve Din Mensuplarına İlişkin Yaklaşımları” adlı çalışmayı tamamladı. 2013 Yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği görevini yürütmektedir. Akademisyen olmadan önce mesleki deneyim olarak 6 Yıl Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmıştır. 10 yıl Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Şubesinde görevli öğretmen ve 3 yıl eğitim uzmanı olarak görev almıştır. Bu yıllar içinde ilköğretim ve ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programları ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programlarının hazırlanması çalışmalarına ve program tanıtım seminerlerine katılmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yemenici Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde din eğitiminde öğrenme alanları ve öğretim yaklaşımları, din öğretiminde temel beceriler, din eğitiminde program geliştirme ile dini farklılıklara ilişkin yaklaşımlar ve öğretmen deneyimleri üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Din eğitimi alanında yayınlanmış bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. 2019-2021 yılları arasında 2 (iki) dönem Öğretmenlik Uygulaması Fakülte uygulama koordinatörü olarak görev yürütmüştür. Aynı zamanda Üniversite Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Fakülte Öğretim Programları Komisyonu ve Fakülte Kalite Komisyonu üyesidir.

Contact

Other Email
ayemenici@yahoo.com
Email
ahmetyemenici@aybu.edu.tr
Web Page
https://avesis.aybu.edu.tr/ayemenici
Office Phone
+90 0312 906 1565 Extension: 1565
Address
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ESENBOĞA KÜLLİYESİ C BLOK NO: 357