Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stratejik Yönetim Yaklaşımları Ve Türk Eximbank Üzerine Bir Uygulama

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.345-365, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In day 150 of COVID-19 disease, forecasting the number of cases and deaths in Turkey

Medical Science and Discovery, cilt.7, ss.535-545, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kandaki Kolesterol Miktarına Etki Eden Etkenlerin En Küçük Kareler Yöntemine Alternatif Kantil Regresyon ile İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.199-205, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Bank Capital Adequacy Ratio in Ghana

Journal of Yasar University, cilt.15, ss.160-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Bank Credit in Turkey: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, cilt.15, ss.675-686, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A PANEL ANALYSIS FOR DETERMINING THE VARIABLES AFFECT FDI INFLOWS TOWARDS FRAGILE FIVE COUNTRIES

Business Management Studies: An International Journal, cilt.8, ss.519-540, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Literature Study on Local Based Marketing and Related Technolojies

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.142-153, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİRMA DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI VE TÜRK HAVA YOLLARI (THY) ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.930-944, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance evaluation of ISE30 (Istanbul Stock Exchange) stock certificates and formation of portfolio by using multi-criteria decision making techniques

Communications in Statistics: Case Studies, Data Analysis and Applications, cilt.5, ss.214-229, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektörünün Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.11, ss.29-40, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Effects of Some Cryptocurrencies on Bitcoin: Causality Analysis

11th International Statistics Days Congress, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, ss.96

STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE TÜRK EXİMBANK ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES), Balıkesir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.295-296

DETERMINANTS OF BANK CAPITAL ADEQUACY RATIO IN GHANA

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES), 16 - 17 Kasım 2019, ss.313

The Effects Of Foreign Bank Participation On The Turkish Banking System

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.61-76

The Importance Of SMEs In The Banking Sector

7th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Turkey, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.77-87

A SENTIMENT ANALYSIS OF TWITTER DATA FOR PREDICTING STOCK MARKET PRICE

6th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Financial Literacy and The Importance of Financial Education(Finansal Okuryazarlık Ve Finansal Eğitimin Önemi)

6.International Eurasian Educational Research Congress-EJER Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.2363-2364

Export Financing And Export Credit Institutions

Erasmus International Academic Research Symposium, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.807-822

The Block Chain Technology And Crypto-Currency Concept, and Their Effects On The Financial Sector

6.International Multidisciplinary Studies Congress-Multicongress Gaziantep, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.170

A Credit Default Swap Application By Using Quantile Regression Technique

5.International Conference on Advances in Statistics, Atina, Yunanistan, 22 - 24 Nisan 2019, ss.28

PERFORMANCE EVALUATION OF ISE30 (ISTANBULSTOCK EXCHANGE) STOCK CERTIFICATES ANDFORMATION OF PORTFOLIO BY USING MULTICRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

11.Uluslararası İstatistik Günleri Konferansı-11. INTERNATIONAL STATISTICS DAYS CONFERENCE, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018, ss.836-848

Finding Optimal Investment By Using Multi Criteria Decision Making Technique (Electre I)

Science Research Congress - Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu- Uluslararası Fen ve Mühendislik Kongresi-2018, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Eylül 2018, ss.159-169

PORTFOLIO ANALYSIS BY USING MULTI CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES - AHP

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-3rd International Congress on Multidisciplinary Studies Congress, Kiev, Ukrayna, 5 - 06 Ekim 2018, ss.407-425

A Portfolio Analysis By Using Multi Criteria Decision Making Technique (VIKOR)

Science Research Congress - Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu- Uluslararası Fen ve Mühendislik Kongresi-2018, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Eylül 2018, ss.170-180

CREATING PORTFOLIO USING ISE-30 (ISTANBUL STOCKEXCHANGE) INDEX SHARES WITH GRAY RELATIONSANALYSIS (GRA) METHOD

5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

PORTFOLIO ANALYSIS BY USING MULTI CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

International Academic Studies Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2018

Credit Risk Measurement Methods and a Modelling on a Sample Bank

10th INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, ss.191

The Structure of Hierarchical Linear Models and a Two-Level HLM Application

10th INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, ss.190

Finansal Performansın Değer Odaklı Yöntemlerle Ölçümü

8th International Econometrics, Operations Research and Statistical Symposium, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.401

Etki Değerlendirme Analizi: Tanım, Yöntemler ve Uygulamalar

Xth International Statistics Days Conference (ISDC’2016), Giresun, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016, ss.688-697

Kitap & Kitap Bölümleri

A SENTIMENT ANALYSIS OF TWITTER DATA FOR PREDICTING STOCK MARKET PRICE

ADMINISTRATIVE AND ECONOMICS SCIENCES: Theory, Current Researches and New Trends, Ünvan Yüksel Akay, Editör, INTERNATIONAL BOOK CHAPTER, Cetinje, ss.65-76, 2020

The Block Chain Technology And Crypto-Currency Concept, And Their Effects On The Financial Sector

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler ve Matematik Alanında Araştırma ve Derlemeler, Ünvan Yüksel Akay, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.211-228, 2019

CREATING PORTFOLIO USING ISE-30 (ISTANBUL STOCK EXCHANGE) INDEX SHARES WITH GRAY RELATIONS ANALYSIS (GRA) METHOD

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ECONOMIC SCIENCES-2018 / EKONOMİ BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Ünvan Yüksel Akay, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.347-362, 2018

CREDIT RISK MEASUREMENT METHODS AND A MODELLING ON A SAMPLE BANK

CURRENT ACADEMIC STUDIES IN ECONOMIC SCIENCES-2018 / EKONOMİ BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Ünvan Yüksel Akay, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.325-346, 2018