Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hukukun Temeli ile İlgili Yaklaşımlar

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.18, ss.5-23, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İn‘ikâdın (Akdin Hukukî Varlık Kazanması) Mahiyeti

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.51, sa.2, ss.93-124, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İslam Hukuku Açısından Kadının Satatüsü

1. Uluslararası Kadın Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 Kasım 2016 - 16 Kasım 1916

Kitap & Kitap Bölümleri