Assoc. Prof. AKIN ÜNAL


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Medeni Hukuk


Research Areas: Law, Civil Law

Metrics

Publication

21

Thesis Advisory

13

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk (Dr), Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Universitaet des Saarlandes, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Germany

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Kelepçeleme sözleşmeleri

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

2004

2004

Postgraduate

Die Haftung Bei Firmenfortführung (Ticaret Unvanının Korunduğu İşletme Devirlerinde Sorumluluğun Paylaşımı)

Universitaet Des Saarlandes, Hukuk Fakültesi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

German

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Eğiticilerin Eğitimi

Education Management and Planning

Erciyes Üniversitesi

2015

2015

Arabuluculuk eğitimi

Vocational Course

Erciyes Üniversitesi

Research Areas

Law

Civil Law

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2019 - 2020

2019 - 2020

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2017 - 2019

2017 - 2019

Assistant Professor

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2016

2011 - 2016

Assistant Professor

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2019 - 2021

2019 - 2021

Secretary General

Ankara Yildirim Beyazit University

2018 - 2019

2018 - 2019

Member of the Senate

Erciyes University

2018 - 2019

2018 - 2019

Director of Vocational School

Erciyes Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

2017 - 2019

2017 - 2019

Secretary General

Erciyes University, Rektörlük, Rektörlük

2018 - 2018

2018 - 2018

Secretary General

Kayseri University, Rektörlük, -

2016 - 2016

2016 - 2016

Member of the Senate

Erciyes University

2016 - 2016

2016 - 2016

Director of Vocational School

Erciyes Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

2012 - 2016

2012 - 2016

Head of Department

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2014

2012 - 2014

Vice Dean

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, -

Courses

Mal rejiminin tasfiyesi

İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ

Sağlık hukukunun güncel sorunları

Boşanma Hukuku

Aile Hukuku

Hukuka Giriş

Boşanma hukuku

Borçlar Özel Hukuku

İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

Miras Hukuku

Medeni Hukuk-1

Akit dışı Sorumluluk Hukuku

Tarımsal İşletme Hukuku

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2007

2007

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

ÜNAL A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.2, pp.291-311, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Hekimin Tazminat Sorumluluğu

ÜNAL A.

Sağlkta hukuk sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 December 2018

2018

2018

Sağlık Hukukunda Tazminat (Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu

ÜNAL A.

The rules of Liability and Compensatien Workshop Kapadokya Üniversitesi, Ürgüp/Nevşehir, Nevşehir, Turkey, 25 - 26 October 2018

2016

2016

A Revıew On Mediation Practices In Turkey In Terms Of The Code No. 6325

ÜNAL A.

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 June 2016

2013

2013

Anfechtbarkeit der Ehe

ÜNAL A.

Türkisch-deutscherFamilienrechtskongress, Saarbrücken, Germany, 22 - 26 May 2013

2009

2009

Rekabet Hukukunun Sözleşme İçeriğini Belirleme Özgürlüğüne Müdahalesi

ÜNAL A.

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VII, Turkey, 17 - 18 April 2009, pp.395-415

2008

2008

İnsanlar Üzerinde İlaç Deneyleri ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

DOĞAN M., ÜNAL A.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Hukuku-I/İlaç Hukuku Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 May 2008, pp.151-168

Books & Book Chapters

2019

2019

Tapu Sicilinde Geçici Tescil Şerhi

ÜNAL A.

Adalet yayınevi, 2019

2017

2017

KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ

ÜNAL A.

ADALET YAYINEVİ, Ankara, 2017

Activities in Scientific Journals

2013 - 2013

2013 - 2013

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editor