Assoc. Prof.AKIN ÜNAL


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Medeni Hukuk


Research Areas: Law, Civil Law

Metrics

Publication

18

Thesis Advisory

10

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Özel Hukuk (Dr), Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Universitaet des Saarlandes, Arkeoloji, Germany

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Kelepçeleme sözleşmeleri

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

2004

2004

Postgraduate

Die Haftung Bei Firmenfortführung (Ticaret Unvanının Korunduğu İşletme Devirlerinde Sorumluluğun Paylaşımı)

Universitaet Des Saarlandes, Hukuk Fakültesi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

German

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Eğiticilerin Eğitimi

Education Management and Planning

Erciyes Üniversitesi

2015

2015

Arabuluculuk eğitimi

Vocational Course

Erciyes Üniversitesi

Research Areas

Law, Civil Law

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2017 - 2019

2017 - 2019

Assistant Professor

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2011 - 2016

2011 - 2016

Assistant Professor

Erciyes University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Secretary General

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Rektörlük

2018 - 2019

2018 - 2019

Director of Vocational School

Erciyes Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

2017 - 2019

2017 - 2019

Secretary General

Erciyes Üniversitesi

2018 - 2018

2018 - 2018

Secretary General

Kayseri Üniversitesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

2016 - 2016

2016 - 2016

Director of Vocational School

Erciyes Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

2012 - 2016

2012 - 2016

Head of Department

Erciyes Üniversitesi, Hemşirelik

2012 - 2015

2012 - 2015

Vice Dean

Erciyes Üniversitesi, Hemşirelik

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Erciyes Üniversitesi, Hemşirelik, Özel Hukuk Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

Mal rejiminin tasfiyesi

Doctorate

Doctorate

İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

Postgraduate

Postgraduate

İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık hukukunun güncel sorunları

Doctorate

Doctorate

Boşanma Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Aile Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Hukuka Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Boşanma hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Borçlar Özel Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

Undergraduate

Undergraduate

Miras Hukuku

Associate Degree

Associate Degree

Medeni Hukuk-1

Doctorate

Doctorate

Akit dışı Sorumluluk Hukuku

Doctorate

Doctorate

Tarımsal İşletme Hukuku

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Banka Kredilerinde Cari hesap ilişkisinin Tasfiye ve İcra Takibi

Ünal A. (Consultant)

D.Dijan(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Sözleşme Özgürlüğü Kapsamında Elektrik Piyasasında İkili Anlaşmalar

Ünal A. (Consultant)

Ö.Melek(Student)

2020

2020

Postgraduate

SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE ZAPTTAN DOĞAN SORUMLULUK

Ünal A. (Consultant)

Ö.YOLDAŞ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Adi ortaklığın son ermesi ve tasfiyesi

Ünal A. (Consultant)

M.ALİ(Student)

2019

2019

Postgraduate

Eser Sözleşmesinde Sonraki İmkansızlık

Ünal A. (Consultant)

B.NUR(Student)

2015

2015

Postgraduate

Milletlerarası Özel Hukukta Barter Sözleşmeleri

Ünal A. (Consultant)

R.CAMIZ(Student)

2014

2014

Postgraduate

Anayasa Mahkemesi kararlarında mülkiyet hakkı

Ünal A. (Consultant)

K.AKÇA(Student)

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Eser sözleşmesinde iş sahibinin işbirliği yapma ödevi

ÜNAL A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.247-262, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Edinilmiş mallara katılma rejimine eleştirel bir bakış

ÜNAL A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.4, pp.121-140, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

TÜRK HUKUKUNDA ÜRÜN SORUMLULUĞU ÜZERİNE OLAN VEOLMASI GEREKEN HUKUKA DAİR GENEL DÜŞÜNCELER

ÜNAL A., KALKAN A.

Türkiya Adalet Akademisi Dergisi, vol.11, no.39, pp.45-82, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

GENEL İŞLEM ŞARTLARININ İÇERİK DENETİMİNİN SONUÇLARI

ÜNAL A., KÖROĞLU E.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, vol.7, no.13, pp.523-550, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

ÜNAL A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.291-311, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Yabancıların Türkiye’deki taşınmazlar üzerine hak edinimi

BOZTOSUN N. A. , EKECİK Ş., ÜNAL A., ASLAN G. A. , Turgut P., KARACA H. A.

HKMO Ankara Şubesi Bülteni Harita Ankara, vol.2, no.3, pp.56-75, 2005 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Hekimin Tazminat Sorumluluğu

ÜNAL A.

Sağlkta hukuk sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 December 2018

2016

2016

A Revıew On Mediation Practices In Turkey In Terms Of The Code No. 6325

ÜNAL A.

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 June 2016

2009

2009

Rekabet Hukukunun Sözleşme İçeriğini Belirleme Özgürlüğüne Müdahalesi

ÜNAL A.

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VII, Turkey, 17 - 18 April 2009, pp.395-415

2008

2008

İnsanlar Üzerinde İlaç Deneyleri ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

DOĞAN M., ÜNAL A.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Hukuku-I/İlaç Hukuku Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 May 2008, pp.151-168

Books & Book Chapters

2019

2019

Tapu Sicilinde Geçici Tescil Şerhi

ÜNAL A.

Adalet yayınevi, 2019

2017

2017

KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ

ÜNAL A.

ADALET YAYINEVİ, Ankara, 2017

Activities in Scientific Journals

2013 - 2013

2013 - 2013

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editor