Doç.Dr.

AKIN ÜNAL


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Universitaet Des Saarlandes, Hukuk Fakültesi, Almanya

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Kelepçeleme sözleşmeleri

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr)

2004

2004

Yüksek Lisans

Die Haftung Bei Firmenfortführung (Ticaret Unvanının Korunduğu İşletme Devirlerinde Sorumluluğun Paylaşımı)

Universitaet Des Saarlandes, Hukuk Fakültesi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Eğiticilerin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Erciyes Üniversitesi

2015

2015

Arabuluculuk eğitimi

Mesleki Kurs

Erciyes Üniversitesi

Araştırma Alanları

Hukuk , Medeni Hukuk

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2017 - 2019

2017 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Hemşirelik, Özel Hukuk

2011 - 2016

2011 - 2016

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Hemşirelik, Özel Hukuk

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Genel Sekreter

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Rektörlük

2018 - 2019

2018 - 2019

MYO Müdürü

Erciyes Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

2017 - 2019

2017 - 2019

Genel Sekreter

Erciyes Üniversitesi

2018 - 2018

2018 - 2018

Genel Sekreter

Kayseri Üniversitesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

2016 - 2016

2016 - 2016

MYO Müdürü

Erciyes Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

2012 - 2016

2012 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Hemşirelik

2012 - 2015

2012 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Hemşirelik, Özel Hukuk Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Hemşirelik

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Mal rejiminin tasfiyesi

Doktora

Doktora

İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlık hukukunun güncel sorunları

Doktora

Doktora

Boşanma Hukuku

Lisans

Lisans

Aile Hukuku

Lisans

Lisans

Hukuka Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Boşanma hukuku

Lisans

Lisans

Borçlar Özel Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

Lisans

Lisans

Miras Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

Medeni Hukuk-1

Doktora

Doktora

Akit dışı Sorumluluk Hukuku

Doktora

Doktora

Tarımsal İşletme Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Eser sözleşmesinde iş sahibinin işbirliği yapma ödevi

ÜNAL A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.247-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Edinilmiş mallara katılma rejimine eleştirel bir bakış

ÜNAL A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.121-140, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TÜRK HUKUKUNDA ÜRÜN SORUMLULUĞU ÜZERİNE OLAN VEOLMASI GEREKEN HUKUKA DAİR GENEL DÜŞÜNCELER

ÜNAL A. , KALKAN A.

Türkiya Adalet Akademisi Dergisi, cilt.11, sa.39, ss.45-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

GENEL İŞLEM ŞARTLARININ İÇERİK DENETİMİNİN SONUÇLARI

ÜNAL A. , KÖROĞLU E.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, cilt.7, sa.13, ss.523-550, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma

ÜNAL A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.291-311, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Yabancıların Türkiye’deki taşınmazlar üzerine hak edinimi

BOZTOSUN N. A. , EKECİK Ş., ÜNAL A. , ASLAN G. A. , Turgut P., KARACA H. A.

HKMO Ankara Şubesi Bülteni Harita Ankara, cilt.2, sa.3, ss.56-75, 2005 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Ticaret Unvanına, İşletme Adına ve Haksız Rekabete İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi

ÜNAL A. , BOZTOSUN N. A.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.383-413, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Hekimin Tazminat Sorumluluğu

ÜNAL A.

Sağlkta hukuk sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 Aralık 2018

2016

2016

A Revıew On Mediation Practices In Turkey In Terms Of The Code No. 6325

ÜNAL A.

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Haziran 2016

2009

2009

Rekabet Hukukunun Sözleşme İçeriğini Belirleme Özgürlüğüne Müdahalesi

ÜNAL A.

Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VII, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2009, ss.395-415

2008

2008

İnsanlar Üzerinde İlaç Deneyleri ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

DOĞAN M., ÜNAL A.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Hukuku-I/İlaç Hukuku Sempozyumu, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2008, ss.151-168

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Tapu Sicilinde Geçici Tescil Şerhi

ÜNAL A.

Adalet yayınevi, 2019

2017

2017

KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ

ÜNAL A.

ADALET YAYINEVİ, Ankara, 2017

2013

2013

Yapı Denetim Mevzuatı

DOĞAN M., ÜNAL A. , ATAMULU İ.

Adalet yayınları, 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - 2013

2013 - 2013

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör