Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2008 Yüksek Lisans

  Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 2001 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sualtı Spor Hekimliği ve Hiperbarik Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Yüksek Lisans

  Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda akut koroner sendromun erken tanısında kalp tipi serbest yağ asidi bağlayıcı protein'in (H-FABP) rolü, troponin ve CK-MB ile karşılaştırılması

  Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce