Araştırma Alanları

  • İktisat

  • Uluslararası İktisat

  • Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

  • Finans Ekonomisi