Asst. Prof. AYŞE KORKMAZ


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı


Research Areas: Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature

Announcements & Documents

Education Information

2014 - 2021

2014 - 2021

Doctorate

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Sabûhî Ahmed Dede’nin İhtiyârât-ı Mesnevî Adlı Şerhi (IV.-V.-VI. Cilt Tenkitli Metin ve İnceleme)

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2014

2014

Postgraduate

Fethü’d-dîn Ahmed Dîvânı Creative Commons License

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2008

2008

Farsça Dil Öğretimi

Foreign Language

İran Kültür Merkezi

Research Areas

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2011 - 2023

2011 - 2023

Research Assistant

Ankara Yildirim Beyazit University, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatında Nesir II

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatında Türler II

Eski Türk Edebiyatında Türler I

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dili II

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

TEZKİRELERDE ŞAİR MAHLASLARININ ÜSLUBA ETKİLERİ

BAŞÇETİN M. Y., KORKMAZ A.

USOS-2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Malaga, Spain, 18 - 24 September 2017, pp.238-239

2017

2017

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA XIV. YÜZYIL NÂSİRLERİ VE MENSÛR ESERLERİ

KORKMAZ A.

2nd International Conferences on Studies in Turkology, 11 - 13 August 2017

2012

2012

Karaağaçlı Âlim Ahmed Rüşdî Efendi ve Tasavvufî Şiir Şerhi: ”Hall-i Rumûz”

OKUMUŞ S., KORKMAZ A.

Tarihte ve Kültürümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni, Turkey, 14 - 15 September 2012

2011

2011

İbrahim Hâs’xxın Tezkiresinde Somuncu Baba ile İlgili Yeni Bilgiler

TATCI M., KORKMAZ A.

1. Uluslararası Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Sempozyumu, 23 - 25 September 2011

Books & Book Chapters

2022

2022

İsmet Şirvânî Dîvânçesi (İnceleme-Metin)

ARSLAN M., KORKMAZ A.

Sonçağ Yayıncılık, Ankara, 2022

2022

2022

İhtiyârât-ı Sabûhî'nin Nüshaları Hakkında

KORKMAZ A., Töre E.

in: Mevlânâ Araştırmaları 8, , Editor, Akçağ Yayıncılık, Ankara, pp.105-136, 2022

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü

KORKMAZ A.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, pp., 2022

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

KÜLLIYE

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

August 2022

August 2022

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed JournalScholarships

2014 - 2018

2014 - 2018

TÜBİTAK 2211-Doğrudan Yurtiçi Doktora Burs Programı

TUBITAK

2013 - 2014

2013 - 2014

Türk Dil Kurumu Yüksek Lisans Bursu

Other Government Agencies

2011 - 2013

2011 - 2013

TÜBİTAK 2210 Yurtiçi Genel Yüksek Lisans Burs Programı

TUBITAK