Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İdeolojilerin Gölgesinde Adalet Arayışı: ”Adalet Yürüyüşü” Özelinde Felsefî-Siya

Journal of Turkish Studies, cilt.13, sa.26, ss.789-810, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AMAÇ-ARAÇ BAĞLAMINDA AHLÂK-SİYASET İLİŞKİSİ:AHLÂKIN SİYASETİ YA DA SİYASETİN AHLÂKI

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, sa.36, ss.191-220, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships between Dewey s Pragmatism and Early Times of Turkish Education System

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.165-176, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mihver Kavramlar Üzerine Bir Değerlendirme ve İmparatorluk Kavramı

Journal of Turkish Studies, cilt.11, sa.2, ss.711-732, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklılaşan Köklerden Benzeşen Çatışmalara İslam Coğrafyasının Modern Çatışma Unsurları

Muhafazakar Düşünce, ss.113-143, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Machiavelli and Machiavelianism

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.5, sa.1, ss.105-139, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tarihçi Bağlam ve Tarihsel Bilgi Üzerine

Felsefe Dünyası, cilt.2, sa.60, ss.218-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etiğin Temellendirilmesi Bağlamında İnsanı Kuşatan Çevre Sorunu

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.155-182, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Tarih İnşa Etme Çabası Solculuk

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.213-221, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsanın Meşruiyet Kaygısı ya da Kendini Sağcı Olarak İnşa Etmek

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.291-301, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETİK ÜSTÜNE

Dini Araştırmalar, cilt.12, sa.35, ss.143-160, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Felsefi, Siyasi/Politik ve İktisadi/Ekonomik Bir Kurgunun Gerçekliğe Dönüşüm Serencamı: Birey

2nd International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Konya, Türkiye, 22 Ekim 2018 - 26 Nisan 2017, ss.318-329

Felsefi, Siyasi/Politik ve İktisadi/Ekonomik bir Kurgunun Gerçekliğe Dönüşümünün Serencamı: Birey

2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018

MİHVER KAVRAMLARIN TESİRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KÜLTÜR VE MEDENİYET/UYGARLIK ÖRNEĞİ

IV. International Academic Research Congress 2018, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2018

MODERN DÜNYANIN EĞİTİMİ: ERDEMDEN DEĞERE

III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018, ss.3-19

Modern Dünyanın Eğitimi: Erdemden Değere

Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 05 Nisan 2018 - 07 Nisan 2017, ss.5

HAŞHAŞİLİKTEN MAKYAVELİZM’EMODERN BİR İDEOLOJİNİN DOĞUŞU: FETTUŞİLİK

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, cilt.3, ss.413-446

Haşhaşilikten Makyavelizme Modern Bir İdeolojinin Doğuşu: Fettuşilik

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.232-233

Farklılaşan Köklerden Benzeşen Süreçlere İslam Dünyasının Modern Çatışma Unsurları

3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, Hatay, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2015, ss.33-68

İçtimai Olandan Siyasi Zemine Ahlakın Serencamı

Geçmişten Geleceğe Ahlak Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2015, ss.481-505

Amerika Birleşik Devletleri ndeki Karakter Eğitimi Programları Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014, cilt.1, ss.115-131

Effect of Pragmatism on Turkish Education System in Early Times of Turkish Republic

Florida State University, Tallahasse, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 11 Nisan 2013

Turkish Education and American Pragmatism

Philosophy of Education Society, Portland, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Mart 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Salih Zeki (1864-1921)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, Seyfettin, Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.583-585, 2020

SOĞUK SAVAŞIN BITMESINE BAĞLI OLARAK BALKANLARDA KAFKASLARDA ORTA AVRUPA’DA MÜSLÜMAN DEVLETLERİN ORTAYA ÇIKMASI (1991)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, S., Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.670-672, 2020

Ahmet Yüksel Özemre (1935-2008)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, S., Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.602-604, 2020

Küreselleşme ve Eğitim

Eğitim Felsefesi, Mustafa Cihan, Zafer Yılmaz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.169-186, 2020

Mehmet Fatin Gökmen (1877-1955)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, Seyfettin, Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.591-593, 2020

Behram Kurşunoğlu (1922-2003)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, Seyfettin, Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.599-602, 2020

Ebû Bekir Zeynelabidin Abdülkelam

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, S., Fidan, M. Akif, Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.605-607, 2020

Muhammed Abdüsselam Huşenî (1926-1996)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, Seyfettin, Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto yayınevi, Ankara, ss.596-599, 2020

Liberalizm ve Eğitim

Eğitim Felsefesi, Mustafa Cihan, Zafer Yılmaz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.137-152, 2020

Arap Baharı (17 Aralık 2010)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, S., Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.34-37, 2020

BATIDA İSLAM KARŞITLIĞI VE 11 EYLÜL SONRASI

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, S., Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.672-675, 2020

Oktay Sinanoğlu (1935-2015)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, S., Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.607-610, 2020

Mehmet Nadir (1856-1927)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, Seyfettin, Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.588-591, 2020

Bahaeddin Şakir (1874-1922)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, Seyfettin, Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.585-588, 2020

Asım Orhan Barut (1926-1994)

TARİHTE MÜSLÜMANLAR, Erşahin, Seyfettin, Fidan, M. Akif vd., Editör, Otto Yayınevi, Ankara, ss.593-596, 2020

Endüstriyel Siyaset ve Ahlak

Maarif Mektepleri, Ankara, 2019

Mihver Kavramların Tesirleri Üzerine Bir Değerlendirme: Kültür ve Medeniyet/Uygarlık Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalışmaları 2018, Bekir Çınar, Cengiz Şahin, Selahattin Avşaroğlu, Erkan Akgöz, Editör, Çizgi Kitabevi, Antalya, ss.92-101, 2018

Farklılaşan Köklerden Benzeşen Süreçlere: İslam Dünyasının Modern Çatışma Unsurları

Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümleri, Reyyan Doğan, Editör, TASAM, Hatay, ss.33-68, 2016

İçtimai Olandan Siyasi Zemine Ahlakın Serencamı

Geçmişten Geleceğe Ahlak, Asife Ünal, Editör, Bartın Üniversitesi Yayınları, Bartın, ss.481-505, 2015