Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Papillary thyroid microcarcinomas that metastasize to lymph nodes

American Journal of Otolaryngology - Head and Neck Medicine and Surgery, cilt.42, sa.5, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Correlation of normal thyroid ultrasonography with thyroid test

Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, cilt.5, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intranodular glucose levels in the differential diagnosis of thyroid nodules

Endokrinoljide Diyalog, cilt.9, sa.4, ss.162-166, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kistik tiroid nodüllerinde perkütan etanol enjeksiyonu ile tedavi Endokrinolojide Diyalog

Endokrinolojide Diyalog, cilt.8, sa.4, ss.162-165, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiddetli hipokaleminin nadir bir nedeni Gitelman Sendromu

İç Hasatalıkları Dergisi, cilt.16, ss.190-193, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiroid papiller kanseri ile kronik lenfositik tiroidit birlikteliği

Türk Tıp Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.119-122, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Medüller tiroid kanseri ayırıcı tanısında tiroid amiloidozu: vaka sunumu

40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

Thyroid malignancy risk in different clinical thyroid diseases

39th Annual Meetingof the EuropeanThyroid Association 3-6 Sept 2016 Eur Thyroid J Vol. 5, Suppl. 1, 2016 P2-05-02sayfa 135-136, 3 - 06 Eylül 2016

Feokromositoma Tanısında İdrar Metanefrin Seviyeleri Yanıltıcı Olabilir Tek Bir Merkezden İlk Sonuçlar

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Kongresi 2015,Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Radyoaktif İyot Ve Cerrahi Tedavi Uygulanan Hipertiroidi Hastalarında Tsh Reseptör Antikorunun Değerlendirilmesi

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metbolizma Hastalıkları Kongresi 2015,Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Primer Hiperparatiroidisi Olan Hastalarda Parathormonun Postural Değişimi.

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Prevalance of thyroid nodules in patients with colon cancer and benign colon polyps

15th International and 14th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012

Prevalence of thyroid diseases in patients with colon cancer and benign colon polyps

15th International and 14 th European Congress of Endocrinology, 5 - 09 Mayıs 2012

Gebelikte enoxaparin kullanan bir hastada patolojik kırıklarla seyreden postpartum osteoporoz

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Nisan 2012

Kolon karsinomu ve kolon polbi olan hastalarda tiroid patolojilerinin görülme sıklığı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Gestasyonel tirotoksikozu olan gebelerde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Primer hiperparatiroidili hastalarda glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Tip 1 diabetes mellitus hastalarında tiroid hastalıkları

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Sitolojik değerlendirmede hurthle hücreleri bulunan nodüllerde malignite oranı

32. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2010

Tiroid malignitesi ile tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişki

31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2008