Prof.

ALİ CENGİZ KÖSEOĞLU


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Education Information

1997 - 2004

1997 - 2004

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Turkey

1994 - 1996

1994 - 1996

Postgraduate

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

İşyerinin Kapanmasının İş Sözleşmelerine Etkisi

Istanbul University

1997

1997

Postgraduate

Türk Hukukunda İşçinin Dinlenme Hakkı ve Özellikle Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

French

Certificates, Courses and Trainings

2001

2001

Université Panthéon-Assas Paris II, Laboratoire de Droit Social

Other

Université Panthéon-Assas Paris II, Laboratoire de Droit Social

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Law, Legal Aspects of Labor and Social Security

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2017

2012 - 2017

Associate Professor

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2010 - 2012

2010 - 2012

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Endüstri Mühendisliği

1994 - 2005

1994 - 2005

Research Assistant

Karadeniz Technical University, Endüstri Mühendisliği

Managerial Experience

2012 - 2017

2012 - 2017

Member of the Senate

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2017

2012 - 2017

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2017

2012 - 2017

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yildirim Beyazit University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2014

2012 - 2014

Vice Dean

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Vice Dean

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası ilişkiler, Özel Hukuk Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Fakülte Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, Endüstri Mühendisliği

2009 - 2011

2009 - 2011

Deputy Head of Department

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2009 - 2010

2009 - 2010

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, Endüstri Mühendisliği

2006 - 2009

2006 - 2009

Head of Department

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2005 - 2009

2005 - 2009

Head of Department

Karadeniz Technical University, Endüstri Mühendisliği

Non Academic Experience

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği

Other Public Institution

2009 - 2012

2009 - 2012

Trabzon İl İstihdam Kurulu Üyeliği

Other Public Institution, Karadeniz Technical University

Courses

Undergraduate

Undergraduate

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

Postgraduate

Postgraduate

Toplu İş İlişkileri

Doctorate

Doctorate

İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Postgraduate

Postgraduate

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Undergraduate

Undergraduate

HUKUK BAŞLANGICI

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Türk İş Hukukunda Analık

Köseoğlu A. C.

İş ve Hayat Dergisi, no.4, pp.97-124, 2016 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

4857 sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışma Süresinin Aşılması: Fazla Çalışma (S. Kabul ile)

Köseoğlu A. C.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.72, no.2, pp.233-268, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2012

2012

İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan nedenlerle Bildirimli Feshine Genel Bir Bakış

Köseoğlu A. C.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.36, pp.85-131, 2012 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri (S. Kabul ile)

Köseoğlu A. C.

Prof.Dr. Sarper Süzek’e Armağan I, vol.1, pp.969-1025, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması (A.Kaya ile)

Köseoğlu A. C.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.29, pp.4-40, 2011 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Bireysel Emeklilik Sistemi

Köseoğlu A. C.

İş Dünyası ve Hukuk: Prof. Dr. Tankut Centel'e Armağan, vol.0, pp.329-367, 2011 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Korunmaya Muhtaç Çocuklar

Köseoğlu A. C.

KÖK Araştırmalar KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.2, pp.85-103, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

İş Sözleşmesinin Geçersiz Nedenle Feshinin İhbar ve Kıdem Tazminatına Etkisi

Köseoğlu A. C.

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.20, pp.88-101, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2007

2007

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedeniyle İdarece İşin Durdurulması ve İşyerinin Kapatılması

Köseoğlu A. C.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.7, no.1, pp.12-35, 2007 (National Non-Refereed Journal)

2006

2006

İşyerinin Kapanması

Köseoğlu A. C.

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.4, pp.43-68, 2006 (National Non-Refereed Journal)

2005

2005

Özelleştirme ve İş Kaybı Tazminatı

Köseoğlu A. C.

A. Can Tuncay'a Armağan, vol.0, no.0, pp.91-126, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Türk Hukukunda Lokavt ve Yasadışı Lokavt İle İşyerinin Kapanması Arasındaki İlişki

Köseoğlu A. C.

e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, no.34, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2004

2004

Ticaret Ortaklıkları İle Bu Nitelikte Olmayan İşletmelerin Birleşmesi ve Tür Değiştirmesi

Köseoğlu A. C.

e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, no.34, 2004 (National Non-Refereed Journal)

2004

2004

İşverenin İflasının İş Sözleşmelerine Etkisi

Köseoğlu A. C.

e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, no.32, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Kadınların İşgücü Piyasasına Erişimi ve Ayrımcılıkla Mücadele

Köseoğlu A. C.

Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Erişimi ve Ayrımcılıkla Mücadele Paneli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, Turkey, 26 January 2017

2016

2016

Türk İş Hukukunda Analık

Köseoğlu A. C.

1. Uluslararası Kadın Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016

2016

2016

Ücret ve İşin Düzenlenmesi Açısından İş Kanununun Değerlendirilmesi

Köseoğlu A. C.

10. Yılında İş Kanunu Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2016

2016

2016

10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşin Düzenlenmesi Yönünden Genel Bir Değerlendirmesi

Köseoğlu A. C.

10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2016, pp.309-337

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Değerlendirme

Köseoğlu A. C.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, “İş Sağlığı ve Güvenliği” Çalıştayı, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2014

2014

2014

Esnek Çalışmanın Tür ve Biçimleri ile Uygulama Sorunları

Köseoğlu A. C.

Esnek Çalışmanın Tür ve Biçimleri” konulu panel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, Turkey, 06 November 2014

2013

2013

Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkileri

Köseoğlu A. C.

İş Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 December 2013 Sustainable Development

2013

2013

Özel İstihdam Büroları- Meslek Dışı Geçici İş İlişkileri

Köseoğlu A. C.

İş Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Adana, Turkey, 14 December 2013 Sustainable Development

2013

2013

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Köseoğlu A. C.

İş Güvencesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu-V , Kayseri, Turkey, 19 - 20 September 2013