Prof.Dr.

ALİ CENGİZ KÖSEOĞLU


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

İşyerinin Kapanmasının İş Sözleşmelerine Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Bölümü

1997

1997

Yüksek Lisans

Türk Hukukunda İşçinin Dinlenme Hakkı ve Özellikle Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2001

2001

Université Panthéon-Assas Paris II, Laboratoire de Droit Social

Diğer

Université Panthéon-Assas Paris II, Laboratoire de Droit Social

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2017

2012 - 2017

Doç.Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2010 - 2012

2010 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

1994 - 2005

1994 - 2005

Araştırma Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği

Yüksek Hakem Kurulu

2012 - 2017

2012 - 2017

Fakülte Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2017

2012 - 2017

Senato Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2017

2012 - 2017

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

2012 - 2014

2012 - 2014

Dekan Yardımcısı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Dekan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uluslararası ilişkiler, Özel Hukuk Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Trabzon İl İstihdam Kurulu Üyeliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

2009 - 2011

2009 - 2011

Fakülte Kurulu Üyesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

2009 - 2011

2009 - 2011

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2009 - 2010

2009 - 2010

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

2006 - 2009

2006 - 2009

Bölüm Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2005 - 2009

2005 - 2009

Bölüm Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Toplu İş İlişkileri

Doktora

Doktora

İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

Lisans

Lisans

HUKUK BAŞLANGICI

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Türk İş Hukukunda Analık

Köseoğlu A. C.

İş ve Hayat Dergisi, sa.4, ss.97-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

4857 sayılı İş Kanunu Bağlamında Çalışma Süresinin Aşılması: Fazla Çalışma (S. Kabul ile)

Köseoğlu A. C.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.72, sa.2, ss.233-268, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan nedenlerle Bildirimli Feshine Genel Bir Bakış

Köseoğlu A. C.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, sa.36, ss.85-131, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri (S. Kabul ile)

Köseoğlu A. C.

Prof.Dr. Sarper Süzek’e Armağan I, cilt.1, ss.969-1025, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Bireysel Emeklilik Sistemi

Köseoğlu A. C.

İş Dünyası ve Hukuk: Prof. Dr. Tankut Centel'e Armağan, cilt.0, ss.329-367, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması (A.Kaya ile)

Köseoğlu A. C.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, sa.29, ss.4-40, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

İş Sözleşmesinin Geçersiz Nedenle Feshinin İhbar ve Kıdem Tazminatına Etkisi

Köseoğlu A. C.

Sicil İş Hukuku Dergisi, sa.20, ss.88-101, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Korunmaya Muhtaç Çocuklar

Köseoğlu A. C.

KÖK Araştırmalar KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.85-103, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedeniyle İdarece İşin Durdurulması ve İşyerinin Kapatılması

Köseoğlu A. C.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.12-35, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

İşyerinin Kapanması

Köseoğlu A. C.

Sicil İş Hukuku Dergisi, sa.4, ss.43-68, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Özelleştirme ve İş Kaybı Tazminatı

Köseoğlu A. C.

A. Can Tuncay'a Armağan, cilt.0, sa.0, ss.91-126, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Ticaret Ortaklıkları İle Bu Nitelikte Olmayan İşletmelerin Birleşmesi ve Tür Değiştirmesi

Köseoğlu A. C.

e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, sa.34, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

Türk Hukukunda Lokavt ve Yasadışı Lokavt İle İşyerinin Kapanması Arasındaki İlişki

Köseoğlu A. C.

e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, sa.34, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

İşverenin İflasının İş Sözleşmelerine Etkisi

Köseoğlu A. C.

e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, sa.32, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Kadınların İşgücü Piyasasına Erişimi ve Ayrımcılıkla Mücadele

Köseoğlu A. C.

Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Erişimi ve Ayrımcılıkla Mücadele Paneli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 26 Ocak 2017

2016

2016

Türk İş Hukukunda Analık

Köseoğlu A. C.

1. Uluslararası Kadın Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016

2016

2016

Ücret ve İşin Düzenlenmesi Açısından İş Kanununun Değerlendirilmesi

Köseoğlu A. C.

10. Yılında İş Kanunu Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016

2016

2016

10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun İşin Düzenlenmesi Yönünden Genel Bir Değerlendirmesi

Köseoğlu A. C.

10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu (Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016, ss.309-337

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Değerlendirme

Köseoğlu A. C.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, “İş Sağlığı ve Güvenliği” Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2014

2014

2014

Esnek Çalışmanın Tür ve Biçimleri ile Uygulama Sorunları

Köseoğlu A. C.

Esnek Çalışmanın Tür ve Biçimleri” konulu panel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 06 Kasım 2014

2013

2013

Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkileri

Köseoğlu A. C.

İş Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 Aralık 2013

2013

2013

Özel İstihdam Büroları- Meslek Dışı Geçici İş İlişkileri

Köseoğlu A. C.

İş Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Adana, Türkiye, 14 Aralık 2013

2013

2013

İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Köseoğlu A. C.

İş Güvencesi Hukukunda Güncel Gelişmeler, Türk-Alman Uluslararası İş Hukuku Sempozyumu-V , Kayseri, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2013