Genel Bilgiler

Biyografi

Oku Okut Projesi (Proje No. 0000-OKPR -0289-3)

Okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik proje ve hizmetler geliştirmek üzere kurduğumuz Oku Okut Derneği'mizce hazırlanan "Oku Okut Projesini'ni (Proje No. 0000-OKPR -0289-3), Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Sn. Ayhan Tuğlu Bey'e sunduk (18 Kasım 2020 10:00-11:00). İlgi ve destekleri için teşekkür ederiz. 

Oku Okut Derneği'nin misyonu; okuma alışkanlığını artırmak için projeler geliştirmek ve ücretsiz olarak bu amaçla hizmet sunmaktır.

Oku Okut Derneği'nin vizyonu; okuma alışkanlığı kazandırmada ve kitap okumayı destekte Türkiye'nin KIZILAY'ı olmaktır. "Kitap, bu ülke için KAN'dır; Okumak, bekâmız için CAN'dır".

Oku Okut Derneği'nin amacı; öğrenciler arasında kitap okuma alışkanlığını artırmaya odaklanan kapsamlı bir akademik araştırma yürütmek, öğrencilerin basılı veya çevrim içi kitap okumasını sağlamak, okuduklarını yapay zekâ ve eğitim danışmanları ile izleyerek okuma alışkanlığı kazandırmak ve ödüllendirmek, ilkokul, ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik alanında uzman öğretim üyelerinin danışmanlığında çevrim içi okuma kulüpleri kurmak ve çevrim içi ortamda öğrencileri yazarlar ile buluşturmak, maddi imkânı bulunmayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz çevrim içi canlı destek kursları düzenlemektir.

Oku Okut Derneği'nin hedefi; kendini, tarihini, kültürünü ve dünyayı bilme yolunda olan öğrencilerimizi, bilimsel veriler ve uluslararası başarılı uygulama örnekleri perspektifinde okuma alışkanlığı kazanma evrelerinde desteklemektir.

Oku Okut Derneği'nin kapsama alanı; yapay zekâ ve çevrim içi teknolojik imkânlarla şimdilik tüm Türkiye, gelecekte tüm dünyadır.

Oku Okut Derneği'nin hedef kitlesi; öncelikle tüm öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ve imkânlarımız ölçüsünde yurt dışında yaşayan soydaşlarımızdır.

Oku Okut Derneği'nin projelerine ve sunduğu hizmetlere katılım, www.okuokut.org adresinden kayıtla gerçekleşecektir. OKU OKUT Derneği'nin şimdi, yarın ve gelecekte tüm hizmetleri tamamen ücretsiz olacaktır.

Kurum Bilgileri

Birim
İslami İlimler Fakültesi
Bölüm
Temel islam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Kelam ve itikadı islam Mezhepleri Tarihi

İletişim

E-posta
abdemir@ybu.edu.tr
Diğer E-posta
abdillahdemir@hotmai.com
Web Sayfası
https://avesis.aybu.edu.tr/abdemir
Cep Telefonu
+90 539 249 7718
İş Telefonu
+90 906 159 9 Dahili: 1599
Ofis
https://www.okuokut.org/sayfa-dr-abdullah-demir--genel-baskan-54.html
Posta Adresi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi C- 325 Esenboğa Külliyesi 06760 Ankara