Genel Bilgiler

Biyografi

Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014).Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, Kur’ân kursu öğreticisi, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.Demir, 2016-2019 yıllarında Türkiye merkezli yayımlanan ve uluslararası taranırlığı en yüksek olan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin ve 2018-2020 yıllarında ise İngilizce olarak yayımlanan ULUM Journal of Religious Inquiries’ın editörlüğünü yürütmüştür. Hâlen 2019’da başladığı Eskiyeni dergisi editörlüğünü sürdürmektedir.Demir, Sosyal ve beşerî bilimler alanında kullanılmak üzere Türkiye merkezli ilk ve tek yerli-milli akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi İSNAD’ı 2018 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi desteği ile geliştirerek ücretsiz olarak kullanıma sunmuştur (İSNAD Atıf Sistemi). İSNAD’ın 2. Edisyonu 2019’da yayımlanmış ve ISNAD Citation Style adıyla da 2020’de İngilizceye çevrilmiştir (ISNAD Citation Style. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020). İSNAD’ın Farsça çevirisi yapılmış ve dizgi aşamasındadır. Arapça ve diğer dillere çeviri süreci ise devam etmektedir. Matbu, PDF ve http formatlarında ücretsiz olarak ulaşılabilen İSNAD Atıf Sistemi, Kasım 2020 itibariyle; yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında 16 Enstitü, mezuniyet tezlerinin hazırlanmasında 6 Fakülte ve akademik yayıncılıkta 96 Hakemli Dergi tarafından kullanılmaktadır (www.isnadsistemi.org).Demir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi desteği ile Dini Araştırmalar Veri Tabanı (DAVET) İlahiyat Atıf Dizini’ni (www.davet.org.tr) kurmuştur. Ücretsiz olarak hizmet sunan İlahiyat Atıf Dizini’nde Kasım 2020 itibariyle 380 Hakemli Dergi, 67.234 Makale, 67.300 Yüksek Lisans/Doktora Tezi, 142.099 Yazar, 108.491 Anahtar Kelime ve 37.107 İlahiyat Alan Kavramı kayıtlıdır. Dizinde; yayın ve atıf bulmak, e-kaynaklara ulaşmak ve dergi indeks bilgisi öğrenmek mümkündür. Ayrıca dizine kayıt olan yazarlar, akademik çalışmalarını sahiplenebilmekte ve atıflarını ücretsiz olarak takip edebilmektedir.Demir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi desteği ile 2018 yılında 55 editörün katılımı ile gerçekleşen İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı I’in (20/01/2018) koodinatörlüğünü yürütmüş, yine aynı üniversitenin desteği ile 2019 yılında 66 editörün iştirak ettiği İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı II’nin (19/01/2019) düzenlenmesinde görev almıştır. Düzenli hâle gelen editörler çalıştayı, 19 Aralık 2020 tarihinde, Demir’in koordinatörlüğünde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğinde Sosyal Bilimler Akademik Yayıncılık Çalıştayı III adıyla çevrim içi olarak düzenlenmiştir (https://sba.ayk.gov.tr). Demir, sosyal ve beşerî bilimler alanında yayın yapan dergilerde görev yürüten 256 editörün üyesi olduğu Sosyal Bilim Editörleri Grubu’nun da yöneticisidir.Demir; Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (İstanbul: İSAM Yayınları, 2018), İSNAD Atıf Sistemi (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2018), İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2019), Ceza İnfaz Kurumları Din Hizmetleri Rehberi (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2012) ve Dini Değerleri İle Diyarbakır (Ankara: Diyarbakır İl Müftülüğü Yayınları, 2009) adlı kitapların yazarıdır. Hanefî-Matürîdî din anlayışı konusunda akademik yayınları bulunmakta ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir.Demir, kendisini her zaman destekleyen ve yanında duran Derya Hanımefendinin eşi; mutluluk kaynakları Seher, Berat ve Salih’in babasıdır.

Kurum Bilgileri

Birim
İslami İlimler Fakültesi
Bölüm
Temel islam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Kelam ve itikadı islam Mezhepleri Tarihi

İletişim

E-posta
abdemir@ybu.edu.tr
Diğer E-posta
abdillahdemir@hotmai.com
Web Sayfası
https://www.okuokut.org/our_team/dr_abdullah_demir_genel_baskan/
Cep Telefonu
+90 539 249 7718
İş Telefonu
+90 906 159 9 Dahili: 1599
Ofis
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Posta Adresi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi C- 325 Esenboğa Külliyesi 06760 Ankara