Assoc. Prof. AYTAÇ AYDIN


Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk

İslam Hukuku


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

30

Thesis Advisory

3

Education Information

2010 - 2016

2010 - 2016

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Economıcs, Turkey

1995 - 2002

1995 - 2002

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Basıc Islamıc Scıences, Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Basıc Islamıc Scıences, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

İslam Hukuku açısından mali piyasa ve mali piyasa araçları

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Basıc Islamıc Scıences

1995

1995

Postgraduate

İslam Hukukunda kıymetli evrak, kambiyo senetleri, hisse senedi ve borsa

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Basıc Islamıc Scıences

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Associate Professor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Director of the Center

Ankara Yildirim Beyazit University, İslami İlimler Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2017 - 2019

2017 - 2019

Assistant Manager of Research and Application Center

2015 - 2019

2015 - 2019

Vice Dean

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Courses

Doctorate

Doctorate

İSLAM BORÇLAR HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

HUKUK ARAPÇASINA GİRİŞ 1

Undergraduate

Undergraduate

HUKUK ARAPÇASI 1

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM HUKUKU 1

Doctorate

Doctorate

İSLAM DEVLETLER UMUMİ HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

HUKUK ARAPÇASINA GİRİŞ 2

Undergraduate

Undergraduate

ISLAMIC LAW 2

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM HUKUKU 1

Doctorate

Doctorate

ORYANTALİST İSLAM HUKUKÇULARI

Postgraduate

Postgraduate

İSLAM HUKUK TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

İSLAM HUKUKUNUN ÇAĞDAŞ PROBLEMLERİ

Doctorate

Doctorate

İSLAM MİRAS HUKUKU

Postgraduate

Postgraduate

ÇAĞDAŞ İSLAM HUKUK METİNLERİ

Postgraduate

Postgraduate

İSLAM HUKUK FELSEFESİ

Doctorate

Doctorate

KLASİK İSLAM HUKUK METİNLERİ

Postgraduate

Postgraduate

İSLAM HUKUKUNDA NASLARIN YORUMU

Postgraduate

Postgraduate

İSLAM HUKUKUNUN ÇAĞDAŞ PROBLEMLERİ

Undergraduate

Undergraduate

İBADET ESASLARI

Taught Courses And Trainings

2021 - 2022

2021 - 2022

MUKAYESELİ İSLAM HUKUUK VE GÜNÜMÜZ TÜRK HUKUKU ATÖLYESİ 1 KUR

Application Research Center - Certificate Program

Aydın A.

2021 - 2022

2021 - 2022

MUKAYESELİ İSLAM HUKUK VE TÜRK HUKUKUATÖLYESİ 6. KUR

Application Research Center - Course

Aydın A.

Articles Published in Other Journals

2014

2014

Neme Lazıma Ne Lazım

AYDIN A.

UFUK Konya Anadolu İHL Dergisi , no.8, pp.20-21, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

İnfak İhsan ve İkram

AYDIN A.

UFUK Konya Anadolu İHL Dergisi , no.7, pp.10-11, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Kur an ı Okumak ve Anlamak

AYDIN A.

UFUK Konya Anadolu İHL Dergisi , no.4, pp.7, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

İbn Kemal Paşa’nın Resâil’inde Para Vakıfları, Ribânın Hakikati ve İlgili Meselelerin Fıkhi Değerlendirmesi

AYDIN A.

ULUSLARARASI KEMALPAŞAZÂDE (İBN KEMAL) SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 13 May 2022

2022

2022

SOCIAL DISCIPLINE AND MORALITY

AYDIN A., KOSIMOV A. A.

XXVIII International scientific conference, Russia, 8 - 09 January 2022, pp.120-125

2021

2021

Şeyhülislam Mehmed Emin Ankaravî’nin Fetâvâ-yı Ankaravî Adlı Eserinin Fetvâ Usûlü ve İçerik Tahlili

AYDIN A.

SOSYAL BİLİMLER ANKARA SEMPOZYUMU-2, Ankara, Turkey, 25 - 26 December 2021

2021

2021

İslam Hukuku Açısından Tasarruf finansman Şirketlerinin İşlemlerinin Değerlendirilmesi

AYDIN A.

TASARRUF FİNANSMAN HUKUKU SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 25 November 2021

2021

2021

BUHÂRA VE SEMERKANT FIKIH HAVZASININ İSLAM HUKUKUNA KATKILARI

AYDIN A.

ULUSLARARASI DÜNDEN BUGÜNE ÖZBEKİSTAN SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 12 November 2021

2021

2021

MUHAMMED EMİN ER HOCA’NIN FIKHI BATIN VE FIKHI ZAHİR ANLAYIŞI

AYDIN A.

İSLAM MEDENİYETİNDE ALİM - 2 - MEHMET EMİN ER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 28 - 29 June 2021

2021

2021

İslam Hukukuna Uygun Kooperatif Sigortacılığı Modeli

AYDIN A., ÜSTÜN Y.

Uluslararası İslami Sigortacılık ve Finans Sempozyumu, Çorum, Turkey, 25 - 26 March 2021

2020

2020

Mustafa Asım Köksal’ın İlmihal Geleneği İçindeki Yeri

AYDIN A.

İlim Aynasında Bir Alim: M. Asım Köksal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 November 2020, pp.35-37

2019

2019

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN GELENEK VE GELECEK İHTİYAÇLARI KAPSAMINDA DEĞİŞİMİN SINIRLARI

AYDIN A.

II. ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLERDE GELENEKVE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 11 - 12 July 2019

2015

2015

BUNALIMLI GENÇLİĞİN SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AYDIN A.

ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ 8ÖĞ-DER), Konya, Turkey, 26 December 2015

2014

2014

EĞİTİM SİSTEMİNDE AHLAK VE MANEVİYAT EĞİTİMİ NE KADAR YAPILABİLİYOR

AYDIN A.

ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ (ÖĞ-DER), Konya, Turkey, 22 - 23 November 2014

Books & Book Chapters

2022

2022

İbn Kemal Paşa`nın Resâil`inde Para Vakıfları, Ribânın Hakikati ve İlgili Meselelerin Fıkhi Değerlendirmesi.

AYDIN A.

in: Kemalpaşazâde Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları II, Demirkol, Murat, Şen, Yusuf, Sürer, Hayriye Özlem ve Tuna, Ahmet Şehit., Editor, Fecr, Ankara, pp.86-121, 2022

2021

2021

MUSTAFA ASIM KÖKSAL’IN İLMİHAL GELENEĞİ İÇİNDEKİ YERİ

AYDIN A.

in: MUSTAFA ASIM KÖKSAL VE İLMÎ KİŞİLİĞİ, Acae Cafer, Aygün Yılmaz, Editor, EMİN YAYINEVİ, Bursa, pp.279-290, 2021

2021

2021

MUHAMMED EMİN ER HOCA’NIN FIKHI BÂTIN VE FIKHI ZÂHİR ANLAYIŞI

AYDIN A.

in: MEHMET EMİN ER ve İLMİ ŞAHSİYETİ, Acar Cafer, Yılmaz Aygün, Editor, İlahiyat, pp.283-299, 2021

2019

2019

İSLAM HUKUKUNUN 200’Ü

AYDIN A.

İLÂHİYAT, Ankara, 2019

2017

2017

İSLAM HUKUKUNUN 100’Ü

AYDIN A.

OTTO, Ankara, 2017

2014

2014

TEDRİCİ ARAPÇA DİL BİLGİSİ 1

AYDIN A.

BURÇ YAYINEVİ, Konya, 2014