Dr.Öğr.Üyesi

ALİ AYCI


İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve işletmecilik

Uluslararası Ticaret ve işletmecilik

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1999 - 2004

1999 - 2004

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

KOSGEB yurt dısı fuar desteklerinin KOBIlerin uluslararasılasma sürecine etkisinin irdelenmesi Creative Commons License

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

Japonca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Isletme Danısmanları Için Kapasite Gelistirme Egitimi, Alman Giz kurumu tarafından düzenlenen bu egitimde Almanların Girisimcilige yönelik faaliyetleri, destekeleme mekanizmaları ve KOBI gelistirme araçları, Almanya/Frankfurt

Girişimcilik

Girişimcilik Merkezi (KOMPASS)

2018

2018

Isletme Danısmanlıgı Egiticilerin Egitimi Programı

Yenilikçilik Yönetimi

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Organizasyonu(UNIDO)

2016

2016

Eğiticilerin Eğitimi

Mesleki Kurs

Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı Arastırma Merkezi (ÇASGEM),

2016

2016

Kaizen ile KOBIlerin Kapasitesinin Geliştirilmesi

Yenilikçilik Yönetimi

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (Jica)

2015

2015

Etki Analizi Değerlendirme Tasarımı ve Alan Testleri

Ölçme ve Değerlendirme

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)

2014

2014

KOBI’lerde Enerji Verimliligi Projesi kapsamında Fransa ve İrlanda’da eğitimler ve isletme/kurum/kuruluş saha ziyaretleri.

Mesleki Kurs

Cetiat Endüstriyel Araştırma Uygulama Merkezi

2009

2009

Uluslararası Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitim Programı

Mesleki Eğitim

British Council, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

2005

2005

Avrupa Birligi Uzmanlık Egitim Sertifika Programı, KOBI GIisimcilik ve Sanayi Politikaları basta olmak üzere AB Kurum kurulusları, politikları, gelecek stratejileri konuludur.(ATAUM)

Mesleki Kurs

Ankara Üniversitesi

2004

2004

Avrupa Birligi Temel Egitim Kursu (ATAUM)

Mesleki Kurs

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Arastırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM),

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Pazarlama, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Bölümü

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

2016 - 2017

2016 - 2017

Öğretim Görevlisi Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Öğretim Görevlisi Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Öğretim Görevlisi Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2003 - 2020

2003 - 2020

Yönetici yardımcısı, uzman yardımcısı, Uzman, Hizmet İçi Eğitim Müdürü

Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The theory of planned behaviour in medical tourism: International comparison in the young consumer segment

Boguszewicz-Kreft M., Kuczamer-Kłopotowska S., Kozłowski A., Ayci A. , Abuhashesh M.

International Journal of Environmental Research and Public Health, cilt.17, sa.5, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Sadakat Kartlarının Yerel Market Tercihinde ve Müşteri Sadakatindeki Yeri:Süpermarket Kartlarına İlişkin Ankara’da Bir Özel Okul Velileri ÜzerindeAraştırma

AYCI A.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.55, sa.2, ss.673-694, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

İŞLETMELERİN LOGOLARINI DEĞİŞTİRME NEDENLERİ, YÖNTEMLERİ VE SONUÇLARI: VAKIFBANK ÖRNEĞİ

AYCI A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, sa.26, ss.19-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Etkin Devlet Perspektifinden KOSGEB Markalaşma ve Kurumsallaşma Programının İncelenmesi

AYCI A. , DEMİRBAŞ D., demirbaş s.

Manas Journal of Social Studies, cilt.8, sa.3, ss.2635-2661, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

OTOMOBİLLERİN BAKIM PERİYODU ULUSLARARASI OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Mİ YOKSA TEKNİK GEREKLİLİK Mİ? NİSSAN TÜRKİYE ARAŞTIRMASI

AYCI A.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.107-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

KOBİ’lerin Pazarlama İletişiminde Sosyal Medyanın Rolü:Genç Girişimcilere Yönelik Bir Araştırma

AYCI A.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.29, ss.36-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Effect of Market Orientation on Firm Innovation among Small and Medium Enterprises in Turkey”

YUMUŞAK T., AYCI A. , YILMAZ K. G. , GÜNGÖRDÜ BELBAĞ A.

International Journal of Business and Social Science, cilt.7, sa.7, ss.94-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

HOW DO TECHNO-ENTREPRENEURS BENEFIT FROM NETWORKS IN INCUBATION AND POST INCUBATION PERIODS

AYCI A. , DEMİREZ M.

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi, sa.3, ss.199-212, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

E-Commerce Adoption as a Predictor of the Perceived Strategic Value of E-Commerce among E-Commerce Adopter SMEs in Turkey

YILMAZ K. G. , GÜNGÖRDÜ BELBAĞ A., AYCI A. , YUMUŞAK T.

International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), cilt.4, sa.3, ss.35-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye de Ar Ge Teşvikleri ve Diğer OECD Ülkeleri İle Karşılaştırılması

AYCI A.

Vergi sorunları dergisi, sa.330, ss.93, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Yurtdışı Fuar Desteklerinin KOBİ lerin İhracat Rakamlarına Etkisinin Analizi

AYCI A.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.7, ss.107-125, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

KOBİ’lere Yönelik Etkinlikleri Birleştiren Şemsiye: “Avrupa KOBİ Haftası”

AYCI A.

Kalkınmada Anahtar Verimlilik, sa.285, ss.40-42, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Pazarlama Karması Açısından Yurtdışı Fuarlar KOSGEB Yurtdışı Fuar Desteklerinden Faydalanan KOBİ’xxlere Yönelik Bir Araştırma

AYCI A.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), cilt.13, sa.3, ss.159-182, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Yetenekleri ve Girişimcilik Niyetleri Üzerine BirAraştırma

AYCI A.

IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2019, cilt.1, ss.377-382

2019

2019

How Refugee Entrepreneurs Improvise: Bricolage Of Syrian Restaurant Owners In An Emergıng Economy

ZAMANTILI NAYIR D., ERYILMAZ M., AYCI A.

23. Mcgill Uluslararası Girişimcilik Konferansı, Odense, Danimarka, 28 - 30 Ağustos 2019

2018

2018

KOBİ’xxlerin Pazarlama İletişiminde Sosyal Medyanın Rolü, Genç Girişimcilere Yönelik Bir Araştırma

AYCI A.

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.1-75

2016

2016

How to techno entrepreneurs benefit from networks incubation and post incubation periods

AYCI A. , Demirez M.

nternational Management Research Congress (InMaR Congress), Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016

2016

2016

Can Sme s Listed in Borsa İstanbul Be Efficient

GÖKGÖZ F., AYCI A.

International Management Research Congress, 19 - 20 Mart 2016

2013

2013

The Relationships Between Technological Investment, Firm Size, Firm Age and The Growth Rate of Innovational Performance

YILDIZ O., ÇETİNKAYA BOZKURT Ö., KALKAN A., AYCI A.

PROCEEDINGS OF 9TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.590-599

2012

2012

Gümrük Birliğinin Türkiye Otomotiv Sektörü Açısından Değerlendirilmesi

AYCI A.

15 Yılın Muhasebesi (1996-2011)”, 14 - 15 Haziran 2012

2003

2003

Türk Turizm Pazarının Genişletilmesinde İkincil Konutlar ve Yerel Yönetimlerin Önemi

AYCI A.

1. Uluslararası Yerel Yönetimler Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 23 - 24 Ekim 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

LogoYönetimi

AYCI A.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2020

2020

2020

Türkische KMU im digitalen Zeitalter: Chancen, Risiken und Perspektiven aus der Praxis zu e-HRM

Zamantılı Nayır D., Blumenschein P., Aycı A. , Müller K.

"Digitalisierung" , Prof Dr. HElmut Perstneiner,Prof. Dr. Habil Stephan Schöning,Prof. Dr. HAndan Sumer Göğuş, Editör, Linde, Vienna, ss.483-528, 2020

2019

2019

Decline of Traditional Marketing Communication Forms in Generation Y: Myth or Fact?

KuczamerKopotowska S., AYCI A.

Myth in Modern Media Management and Marketing, Kreft Jan, Kuczamer-Kłopotowska Sylwia, Kalinowska-Żeleźnik Anna, Editör, IGI Global, Hershey, ss.142-181, 2019

2014

2014

İşletmeler İçin Fuar Pazarlaması Rehberi

AYCI A.

Efil Yayınevi, Ankara, 2014

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2020

Ekim 2020

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi

Diğer Dergiler

Şubat 2019

Şubat 2019

MANAS JOURNAL OF SOCİAL STUDİES

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Manas Journal of Social Studies

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Aralık 2020

Aralık 2020

TÜBİTAK

Tübitak Yayin Teşvik Ödülü 2020Burslar

2016 - 2016

2016 - 2016

KOBİ’lerde Kaizen yolu ile verimlilik geliştirme eğitimi

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları