Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MEME KANSERİ TANILI HASTALARDA TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU İLE POSTÜR VE LENFÖDEMİN İLİŞKİSİ

ONKOLOJİDE YENİ TEDAVİ ARAYIŞLARI SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Şubat 2020, ss.37 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

SENSORİMOTOR KORTEKSİN ERKEN MOTOR AKTİVİTE İLE ORGANİZASYONU

FİZYOTERAPİ SEMİNERLERİ-1, Ayşe KARADUMAN,ÖZLEM ÜLGER,NACİYE VARDAR YAĞLI,MUHAMMED KILINÇ,SELEN SEREL ARSLAN, Editör, VİZE YAYINCILIK, Ankara, ss.28-31, 2020