General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji
Research Areas: Sociology

Names in Publications: Mazhar Bağlı, Bagli M, M Bagli, Mazhar Bagli, Baǧli Mazhar