General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler, Uluslararası Ekonomik Entegrasyon
Research Areas: International Economics, Public Administration, International Relations