Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Barışın İslamın Temel Kaynakları ve İslam Tarihindeki Yeri

Fatih Sultan Mehmet İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.10, pp.375-397, 2017 (Other Refereed National Journals)

Filibeli Ahmed Hilmi’nin Tarih-i İslam Adlı Eserinde İslam Tarihçiliğine Katkıları Üzerine Bazı Değerlendirmeler

TİDSAD/Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.13, pp.65-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI’DA SEBEBİ MEÇHUL OLAN KULELİ VAKASI’NIN TARİHÎ ARKA PLANI HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR

Turkish Studies, vol.12, no.16, pp.511-530, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vakıf Kurumunun Dayandığı Temel Referanslar ve Zürrî Vakıfların Vakıf Sistemindeki Yeri

Dinî Araştırmalar, vol.17, no.44, pp.43-66, 2014 (Other Refereed National Journals)

Cihad Kavramı ve Hz Peygamber in sav Mekke ile Medine deki Uygulamaları

İslam Hukuku Araştırmaları, no.22, pp.285-307, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bir Siyer Müellifi Olan İbn İshak taki Bazı Hadiseler Örneğinde Siyer Tefsir İlişkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, no.22, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hz Peygamber Dönemi Eğitimine Genel Bir Bakış

Dinî Araştırmalar, vol.14, no.40, 2012 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Dönemi Tarsus Vakıfları

Vakıflar Dergisi, no.35, 2011 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Örgün Eğitiminde ve Süleymaniye Medreselerinde Müderrisler

Harran Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.14, pp.93-108, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ankara Viilayeti Salnamelerinde Çubuk

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017

Anadolu’ya Gelen Türklerden Kalan Eski bir Belge: Yağan Paşa Vakfiyesi

IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU, 18 - 20 October 2018

TEMEL İSLAMÎ İLİMLERDE BİLGİ BÜTÜNLÜĞÜNÜNSAĞLANMASINDA İSLAM TARİHİNİN ROLÜ

Geçmişten Geleceğe Medeniyetimizde Bilgi Bütünlüğü, 12 - 13 July 2018

Çoğulculuk ve Birarada Yaşama Örrneği Olarak Antakya ve Habib Neccar

Habib Neccar Sempozyumu, ANTAKYA-HATAY, Turkey, 17 - 18 May 2013

Kanuni Dönemi Sağlık Hizmetleri Tıp Eğitimi ve Bunlara Vakıfların Katkısı

2009 Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılı, Ankara, Turkey, 4 - 10 May 2009, vol.1, pp.100-115

Türkiye de Din Eğitimi ve Dinî Hizmetlerin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Öneriler

I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 November 2007, vol.1, pp.647-656

Süleymaniye Dârüşşifâsı ve Tıp Medresesi

OSMANLILARDA SAĞLIK, İstanbul, Turkey, 04 June 2006, vol.1, pp.285-297

Hırıstiyanlık ve İslam da Habib Neccar

Uluslararası Medeniyetler Buluşması, ANTAKYA/HATAY, Turkey, 5 - 09 September 2005

Books & Book Chapters