Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Knowledge Level of Medical Personnel in Turkey about Complementary Nutrition

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.44, ss.1016-1017, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Management of ankle sprains during pregnancy: evaluation of 96 cases

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.20, ss.275-280, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case report of successful relactation

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.55, ss.641-644, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar