Scientific Activities

Scientific Refereeing

 • December 2021 Bartın Üniversitesi Edebiyat Faküktesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2021 RumeliDE Dil ve Edebiyat Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2021 Turkish Studies

  Other Indexed Journal

 • August 2020 Türk Lehçeleri Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal