Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Doctorate

  Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1989 - 1994 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Osmanlı Devletinin Son Döneminde Modern Ulus Devlete Yönelik Tartışmalar Attempts To Building Modern Nation State In The Last Period Of Ottoman State

  Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Osmanlı Devleti’xxnde Siyasal Sistemin Meşruluğu Sorunu Çerçevesinde Birinci Meşrutiyetin Tartışılması

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü