Şüphe Feshi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Canan Erdoğan

Danışman: Muhammed Fatih Uşan