BORON CARBIDE SYNTHESIS BY POLYMERIC PRECURSOR METHOD


Öğrenci: Hüseyin Doyuran

Danışman: Gülsüm Topateş