İş sözleşmesinde iş görme ve ücret ödeme borçlarında temerrüt


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET ZAHİD YENER

Danışman: Muhammed Fatih Uşan