İş Hukukunda Uçucu Personel


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Onur Musab Karakaş

Danışman: Muhammed Fatih Uşan