Türk Hukukunda fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İLYAS TOPÇUOĞLU

Danışman: Muhammed Fatih Uşan