Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap Kritiği / Book Rewiev

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.16, ss.391-393, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KIRIMLI YAZAR EHMİNE USEYİN’İN ŞİİRLERİNDE TÜRK DÜNYASININ ORTAK DİL VE KÜLTÜR UNSURLARI

6. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, 10 Eylül 2020

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Bir Kaynakça Denemesi

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

TRT Çocuk Şarkıları Repertuar Kitabında Metinsellik

VI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, 18 - 19 Ekim 2019

Mi̇llî Ki̇mli̇ği̇n İnşasında Bi̇r Model Olarak Kâzım Karabeki̇r’i̇n Çocuk Oyunları

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMUDİL – TARİH – COĞRAFYA(UKDA), 6 - 08 Aralık 2019

İfade Zenginliği Bakımından Türkçenin Kurucu Metinleri: OrhunAbideleri Örneği

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2018, ss.1001-1008

Kırım Türk Çocuk Edebiyatı Yazarı Emine Usein’in ”Altın Küneş” Kitabında Yer Alan Söz Sanatları

V. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018, ss.491-485

II. Abdülhamid Döneminde Türkçe Öğretimi

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, 22 - 24 Ekim 2018

Ortaokul Türkçe Dersi İçin Bir Metin Önerisi:Kağızmanlı Hıfzı’nın “Vatan Özlemi” Şiiri

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Kars, Türkiye, 8 - 09 Nisan 2018, ss.319331

Trabzon’da Uluslararası Bir Kültür Elçisi: KTÜ TÖMER

DOKAP BÖLGESİ ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, 23 - 24 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

ÜLKÜ YOLUNDA BİR ÖĞRETMEN: S. AHMET ARVASİ

BÜYÜK EĞİTİMCİLER, ALİ FUAT ARICI, Editör, PEGEM KÜLTÜR, Ankara, ss.339-350, 2020

Hakikat Peşinde Koşan Model Bir Öğretmen: S. Ahmet Arvasi

İdeal Türk Eğitimde İdeal İnsan ve Millîlik Arayışları, Ali Fuat ARICI Mustafa BAŞARAN, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, ss.515-527, 2019