BAKIM TEDBİRİ KAPSAMINDA KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA YÖNELİK UYGULAMALAR


Özaydın Demirbaş E.

III. Uluslararası Hakemli & Katılımlı Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.208

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.208

Abstract

Çocuklar çeşitli nedenlerle korunmaya muhtaç duruma düşmektedir. Devletler dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan çocukların korunmaya muhtaç duruma düşmesiyle birlikte çeşitli uygulamalar ile bu çocukların korunmasını sağlamaktadır. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde korunmaya muhtaç çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici bazı tedbirler yer almaktadır. Bu tedbirlerden birisi de çocukların bakımının sağlanması çeşitli uygulamaları kapsayan “bakım tedbiri” dir. Bu uygulamalar neticesinde çocukların bazen bir kurum aracılığı ile bakımı sağlanırken, kimi zamansa çocukların kendi ailesi ya da uygun özellikleri taşıyan başka bir ailenin yanında bakımı sağlanmaktadır. Ülkemizde bu uygulamalar devlet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı aracılığıyla sürdürülmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik kurum bakım uygulamaları; yetiştirme yurtları, çocuk yuvaları, çocuk evleri, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezleri olarak karşımıza çıkarken aile yanında bakım uygulamaları; aileye sosyal destek, koruyucu aile ve evlat edindirme olarak sıralanmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde günümüzde korunmaya muhtaç çocukların bakımının aile yanında sağlanmasına yönelik uygulamaların daha sağlıklı olacağı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 5395 Sayılı Çocuk koruma Kanunu’ nda da çocuğun öncelikli olarak aile yanında bakımının sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca geçmişten günümüze kurum bakım uygulamalarında da değişmeler yaşanmış ve koğuş tipi kurumlardan ev tipi kurumlara doğru bir geçiş olmuştur. Bu çalışmada korunmaya muhtaç çocukların bakımına ilişkin uygulamalar ele alınmış ve günümüzde bu çocuklar açısından en sağlıklı bakım uygulamalarının neler olacağı tartışılmıştır. Bu çalışma nitel bir çalışma olup, alanda yer alan diğer kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır.