MİLLET EGEMENLİĞİ VE KAPALI TOPLUM


Creative Commons License

Yıldız E.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.179, pp.1537-1551, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ülkenin insan unsurunun açıklanmasında, ‘millet’ ve ‘halk’ olmak üzere iki farklı kavram kullanılır. Bu kavramların, aynı şeyi ifade ettiği söylenmekteyse de, kavramlar birbirinden farklıdır. Bu fark, basit bir isimlendirme tercihinden ibaret değildir. Siyasal liderler konuşmalarında “millet” ifadesini kullanırken, bireylere tarihsel sorumluluklarını hatırlatırlar ve bu şekilde, kişilerin demokratik karar verme süreçlerini etkilerler. Kişilerin demokratik kararlarına ahlaki sonuç bağlarlar. Onlara göre millet olmanın gereğini yerine getirmeyenler, “millet” in dışında kalır. Bu, aynı zamanda popülist siyasetin yöntemidir. Popülist siyasi hareketler ve liderleri, siyasi menfaatlerini, tarihsel kehanetlerle birleştirerek bir politik yol haritası belirlerler. Onlara göre yanlış olan tercih edildiğinde gerçekleşebilecek korkunç senaryoların muhtemel kötü sonuçlarını “millet” in dışında bıraktıkları bu kişilere yüklerler. ‘Halk’ olmanın güncel ve değişken yapısının demokrasilere yapacağı katkılara böylece engel olurlar. Zira halk, her gün değişen, yenilenen, yekpare olmayan, farklı zamanlarda farklı talepleri olan bir yapıdır. Ülkeyi oluşturan topluluğun halk olma vasfı ortadan kaldırıldığında, toplum bir anlamda dondurulmuş olur. Değişen, ilerleyen, açık toplumlar yerine; değerlerle ve tarihle sınırlanmış, kapalı toplumlar inşa olunur.